הקדמה:

אדם שנדבק בנגיף HIV עקב קבלת עירוי דם שניתן לו משירות רפואי ציבורי לאחר 31.12.1981 ולפני 01.01.1987, זכאי לפיצוי חד פעמי
החולה (או שאיריו) זכאי גם לקצבה חודשית בנוסף לפיצוי החד-פעמי


מי שנושא את נגיף ה-HIV, כתוצאה מקבלת עירוי דם, שסופק וניתן לו משירות רפואי ציבורי אחרי 31.12.1981 ולפני 01.01.1987, זכאי לפיצוי חד-פעמי מהמדינה.

 • הפיצוי הנו בשיעור של 250,000 ש"ח (צמוד למדד דצמבר 1992).
 • בנוסף לפיצוי זכאי החולה גם לקצבה חודשית.

מי זכאי?

 • נשא HIV שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. תושב ישראל.
 2. נדבק בנגיף כתוצאה מעירוי דם לאחר 31.12.1981 ולפני 01.01.1987.
 3. עירוי הדם ניתן בישראל באחד מהמוסדות הבאים:
  • בית חולים ציבורי;
  • אגודת מגן דוד אדום;
  • מרפאה המופעלת בידי המדינה, רשות מקומית או קופת חולים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת פיצוי חד-פעמי.
 • ועדת מומחים תדון בתביעה ותקבע אם ההידבקות אכן נגרמה כתוצאה מהעירוי ואם החולה זכאי לפיצוי.
 • על החלטת הוועדה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • בנוסף לפיצוי, זכאי החולה גם לקצבה חודשית. ראו: קצבה חודשית לחולה שנדבק באיידס מעירוי דם.
 • אם הגיש אדם תביעה לפיצוי, הוא לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • אם הגיש אדם תביעה נזיקית בשל קבלת העירוי הנגוע, הוא לא יוכל לתבוע פיצוי חד-פעמי.
 • הפיצוי אינו נחשב כהכנסה ואינו חייב בתשלום מס הכנסה.
 • הפיצוי אינו נחשב כהכנסה לצורך זכאות לגמלאות שונות מן המוסד לביטוח לאומי.
 • פיצוי ששולם לחולה או לשאיריו אינו ניתן לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
 • בן זוג של חולה איידס שנפטר ושקיבל חלק מפיצוי חד-פעמי בתור שאיר של בן-זוגו, ולאחר מכן התברר שהוא חולה בעצמו, יקבל בנוסף פיצוי חד-פעמי עבור ההדבקה שלו עצמו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.