שאיריו של חולה שנדבק באיידס מעירוי דם, ונקבע שהוא זכאי לפיצוי חד-פעמי, יקבלו את הפיצוי במקומו, אם הוא נפטר לפני שקיבל את הפיצוי
בן זוג של חולה איידס שנפטר ושקיבל חלק מפיצוי חד-פעמי בתור שאיר, ולאחר מכן התברר שהוא חולה בעצמו, יקבל בנוסף פיצוי חד-פעמי


שאיריו של חולה איידס שנדבק בנגיף HIV מעירוי דם בתנאים המזכים אותו בפיצוי חד-פעמי ונפטר לפני שקיבל את הפיצוי זכאים לקבל את הפיצוי במקומו.

מי זכאי?

 • אם החולה אינו בחיים, זכאים לפיצוי שאיריו בתנאי שהם תושבי ישראל, והם יתחלקו בפיצוי באופן הבא:
  1. אם למנוח יש בן זוג, שחי עמו יחד בסמוך לפטירה, יקבל בן הזוג מחצית מהפיצוי, והמחצית השנייה תחולק באופן שווה בין ילדיו (כולל ילדיו החורגים או המאומצים) והוריו של המנוח (כאשר ההורים ייחשבו כזכאי אחד).
  2. אם אין למנוח בן זוג או אם בן זוגו חי בנפרד ממנו שנה אחת רצופה לפחות בתכוף לפני הפטירה, יחולק הפיצוי במלואו בין ילדיו (כולל ילדיו החורגים או המאומצים) והוריו של המנוח (כאשר ההורים יחשבו כזכאי אחד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי (לאיתור סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים לחצו כאן).

חשוב לדעת

 • בן זוג של חולה איידס שנפטר ושקיבל חלק מפיצוי חד-פעמי בתור שאיר, ולאחר מכן התברר שהוא חולה בעצמו, יקבל בנוסף פיצוי חד-פעמי.
 • אם הגיש אדם תביעה לפיצוי, הוא לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • אם הגיש אדם תביעה נזיקית בשל קבלת העירוי הנגוע, הוא לא יוכל לתבוע פיצוי חד-פעמי.
 • הפיצוי אינו נחשב כהכנסה ואינו חייב בתשלום מס הכנסה.
 • הפיצוי אינו נחשב כהנכס הלצורך זכאות לגמלאות שונות מן המוסד לביטוח לאומי.
 • פיצוי ששולם לחולה או לשאיריו אינו ניתן לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.