הקדמה:

אנשים שנדבקו בנגיף HIV בעקבות עירוי דם וקיבלו מהמדינה פיצוי חד-פעמי זכאים לקצבה חודשית
סכומי הקצבה נקבעים בהתאם למצב המשפחתי של החולה
אם החולים נפטרו תשולם קצבה לשאירים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שנדבקו בנגיף HIV בעקבות עירוי דם וקיבלו מהמדינה פיצוי חד-פעמי זכאים גם לקצבה חודשית.

 • הקצבה היא בשיעור 5,935 ₪, נכון לשנת 2023.
 • כמו כן, משולמת תוספת לקצבה עבור בני משפחה של החולים:
  • עבור בן/בת זוג שגר/ה עם החולה - 1,484 ₪, נכון לשנת 2023.
  • עבור כל ילד, עד ל-3 ילדים - 594 ₪, נכון לשנת 2023.
  • אם לחולה יש הורה שהכנסתו לא עולה על השכר הממוצע במשק או שני הורים שהכנסת כל אחד מהם לא עולה על מחצית השכר הממוצע במשק והחולה מפרנס/ת אותם - 594 ₪, נכון לשנת 2023.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת פיצוי ולקבלת קצבה.

ערעור

 • מי שלא שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי על הזכאות יכולים לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • על החלטת בית הדין ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה, אם נשיא בית הדין הארצי לעבודה/סגנו אישרו זאת.

חשוב לדעת

 • הקצבה משולמת רק למי שהם תושבי ישראל, כל עוד הם תושבי ישראל.
 • התוספת לקצבה לא תשולם לחולים, אם חולה אחר מקבל תוספת לקצבה עבורם (למשל אם שני בני זוג חולים זכאים לקצבה, רק אחד מהם זכאי לתוספת לקצבה עבור בן/בת הזוג או הילדים).
 • חולים שזכאים לקצבה/תוספת לקצבה, והם גם שאירים של חולה שנפטר/ה יוכל לבחור רק את אחת משתי הקצבאות: קצבה ותוספת לקצבה לחולה או קצבה לשאירים של חולה שנפטר/ה).
 • מי שהגישו תביעה לפיצוי או לקצבה לא רשאים להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • מי שהגישו תביעה נזיקית בגלל קבלת העירוי הנגוע לא יוכלו לתבוע פיצוי חד-פעמי או קצבה חודשית.
 • הקצבה לא נחשבת כהכנסה ולא חייבת בתשלום מס הכנסה.
 • הקצבה לא נחשבת כהכנסה בקביעת הזכאות לגמלאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • קצבה ששולמה לחולים או לשאיריהם לא ניתנת לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב על-ידי הר"י.