המוסד החינוכי צריך לפרט בכתב את גובה התשלומים ואת השירותים הניתנים תמורתם
בתחילת שנת הלימודים מנהל המוסד החינוכי מחויב להעביר לועד ההורים דו"ח כספי של השנה הקודמת הכולל פירוט של השימוש שנעשה בכספי ההורים


על מוסד חינוכי לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתנים תמורתם לפי סוגיהם (חובה ורשות, כל אחד מהם בנפרד).

מי זכאי?

  • הורים לתלמידים במוסדות חינוך

תהליך מימוש הזכות

  • בתחילת שנת הלימודים מנהל המוסד החינוכי מחויב להעביר לוועד ההורים דו"ח כספי של השנה הקודמת הכולל פירוט של השימוש שנעשה בכספי ההורים.
  • הורה המעוניין לקבל פירוט בנוגע לשימוש שנעשה בכספים שנגבו בשל הוצאה או בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל את העתק הדו"ח הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד החינוכי או מיושב/ת ראש ועד ההורים או מהרשות המקומית.
  • לצורך קבלת פירוט הכספים שנגבו והשימוש שנעשה בהם, יש לפנות ישירות למנהל המוסד החינוכי או יושב/ת ראש ועד ההורים או לרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • בעבור כל תשלום ששילם ההורה למוסד החינוכי יקבל ההורה אישור או קבלה או אישור זמני (במקרה של המחאות דחויות) לצורך אישור על התקבול.
  • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם.
  • רשויות ובעלויות שגובות כספים עבור שירות שלא יסופק לתלמידים, יחזירו כספים אלה במלואם להורי התלמידים ששילמו.
  • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק - פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).
  • לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים