מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם את ההוראות והדרכים לקבלת השירותים לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על השירותים השונים

תקציר

  • מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם מדי שנה באתר האינטרנט שלו ובשנתון או בידיעון מסמך המכיל את ההוראות והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים).
  • רכז המילואים יידע בפתיחת כל שנה את חברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים במוסד בדבר עיקרי המסמך כאמור לעיל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הזכאויות השונות ודרכי מימושן בפועל במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות