פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטיות שנעדרו 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל טיפולי פוריות בהפחתת ימי ההיעדרות
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 14 לכללי זכויות הסטודנט

}}

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטיות שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר עקב טיפולי פוריות בהפחתת ימי ההיעדרות שלהן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות וכיצד ניתן לממש אותן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות