הקדמה:

כל עובד בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה שנוטל חלק בתהליך הייצור ומהווה חלק משרשרת הייצור ייחשב כ"עובד עבודת כפיים", ללא קשר למאמץ הפיזי הנדרש ממנו ולשאלת היקף מעורבותו האישית במוצר המוגמר
על עובדים אלו יחולו צווי ההרחבה בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה
הוראות צווי ההרחבה בענף המתכת והחשמל לא יחולו על עובדי הנהלה, מנהלה, שיווק ומכירות

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 48382-01-17
תאריך:
10.04.2019

רקע עובדתי

 • העובד עבד כמפעיל מכונות חרטות ממוחשבות (CNC) אצל המעסיק, מפעל לעיבוד שבבי מדויק, עד לפיטוריו ביום 01.05.2014.
 • לאחר סיום עבודתו הגיש העובד תביעה נגד המעסיק ובין היתר תבע כי תשולם לו תוספת ותק וחישוב גמול השעות הנוספות בהתאם לצווי ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה.
 • בצו ההרחבה משנת 1973, עליו נסמכים צווי ההרחבה הנוספים מוגדר המונח "עובד" כ"עובד העובד עבודת כפיים (פועל בעל מקצוע, פועל מאומן או בלתי מקצועי) כולל נוער עובד".
 • העובד טען כי עבודתו מתבצעת אמנם בחלקה מול מחשב, אך בעיקרה היא עבודה פיזית ועל כן יש לראות בו "עובד כפיים" עליו חלים צווי ההרחבה.
 • המעסיק טען כי עיקר עבודת העובד היתה עבודת תכנות שיש עמה היבטים של עבודה פיזית אך היקף העבודה הפיזית ומידת המאמץ אינם עולים לכדי עבודת כפיים, ומשכך הוראות צווי ההרחבה אינן חלות על העובד.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע כי כי עבודת העובד אינה עבודת כפיים ועל כן צווי ההרחבה אינם חלים עליו, ומכאן הערעור.

פסיקת בית הדין

 • על פי צו ההרחבה משנת 1973 עובד כפיים כולל בחובות גם "פועל מאומן", המוגדר בנספח ב' לצו ההרחבה כ"פועל המועסק בתהליך הייצור בהפעלת מכונה, הרכבה, בקורת או עיסוקים דומים אחרים".
 • ההגדרה המילולית, החלה גם על "פועל מאומן", וההקשר התעשייתי מלמדים כי כל עובד בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה שנוטל חלק בתהליך הייצור ומהווה חלק משרשרת הייצור ייחשב כ"עובד עבודת כפיים" ללא קשר למאמץ הפיזי הנדרש ממנו ולשאלת היקף מעורבותו האישית (ביחס לעובדים אחרים או ביחס למכונה שהופעלה על ידו) במוצר המוגמר.
 • עובדי פס ייצור במפעל בענף המתכת אשר משתתפים בתהליך הייצור והנם חלק משרשרת הייצור, יסווגו כעובדי כפיים עליהם חלים צווי ההרחבה, אף אם פעולתם המונוטונית אינה כרוכה במאמץ פיזי ותרומתם לייצור המוצר הסופי, המופק באופן מכני ולא ידני, אינה גבוהה.
 • הוראות צווי ההרחבה לא יחולו על עובדי הנהלה, מנהלה, שיווק ומכירות.
 • העובד, אשר תפקידו הוא מפעיל מכונת CNC, הוא "פועל מאומן" בהיותו "מועסק בתהליך הייצור בהפעלת מכונה" ולפיכך צווי ההרחבה חלים עליו.

משמעות

 • צווי ההרחבה בענף המתכת והחשמל חלים על כל עובד בענף המשתתף בתהליך הייצור ומהווה חלק משרשרת הייצור, אך לא על עובדי מנהלה, שירות, שיווק ומכירות

חקיקה ונהלים