בכל בית דיור מוגן צריך להיות צוות רב-מקצועי המורכב מרופא/ה, עו"ס/ית ואחות

בכל בית דיור מוגן צריך להיות צוות רב-מקצועי, שכולל:

 • רופא/ה
 • עו"ס/ית
 • אחות

תפקידים וסמכויות

 • כאשר אדם מעוניין להתקבל כדייר לבית הדיור המוגן, נדרש אישור מהצוות הרב-מקצועי על כך שאותו אדם מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו (גם אם ניתן לו סיוע חלקי).
 • כאשר חל שינוי לרעה במצבו הרפואי או התפקודי של דייר, הצוות הרב-מקצועי יעורב בכך.
 • כאשר דייר מעוניין לשכן בדירתו מטפל, נדרש בין היתר אישור של הצוות הרב-מקצועי כי יש צורך רפואי או תפקודי במטפל (או שאחת מרשויות המדינה אישרה כי יש צורך כזה).
 • במקרים שבהם הצוות הרב-מקצועי קבע כי בשל מצבו הבריאותי של דייר, טובתו מחייבת את העברתו מהדירה, או שהמשך שהותו בדירה יפגע בשאר הדיירים, ניתן לפנות את הדייר מדירתו בבית הדיור המוגן.
 • השירותים שבית דיור מוגן מחויב לספק לדיירים כוללים, בין היתר:
  • שירותי בריאות שיינתנו על-ידי אחות, כולל ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול רפואי, בכפוף לרצונם.
  • שירותי עבודה סוציאלית שיינתנו על-ידי עובד/ת סוציאלי/ת.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים