דיירים בבתי דיור מוגן זכאים לקבל שירותים שונים, שחלקם שירותי חובה וחלקם שירותי רשות
למידע נוסף ראו חוק הדיור המוגן

דיירים המתגוררים בבתי דיור מוגן זכאים לקבל שירותים שונים מטעם בית הדיור המוגן.

 • חלק מהשירותים ניתנים על-פי החוק וחלקם ניתנים בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם עם הדייר.
 • כמו כן, ניתן להוסיף שירותי רשות, בתנאי שהדייר נתן הסכמה בכתב לקבלתם.

מי זכאי?

שירותי חובה

 • השירותים הבאים הם שירותים שחובה לספק לכל דייר בבית דיור מוגן:
  • שירותי אחזקה לדירות, לשטחים הציבוריים, למערכות ההפעלה ולציוד השייך לבית הדיור המוגן.
  • שירותי ניקיון, כולל השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן ולא כולל הדירות.
  • בקרה על הכניסה לבית הדיור המוגן.
  • מערכת הנותנת מענה אנושי לקריאה לעזרה של דייר לאורך כל שעות היממה.
  • שירותי בריאות לדיירים על-ידי אחות, כולל ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול רפואי, בכפוף לרצון הדייר.
  • שירותי עזרה ראשונה במשך כל שעות היממה, על-ידי אדם שקיבל הכשרה מתאימה לכך.
  • פעילויות תרבות, העשרה וספורט, שייקבעו בהתייעצות עם ועד הדיירים (אם מונה ועד).
  • שירותי עו"ס.
 • שירותי החובה יינתנו בהיקף ובאופן שנקבעו בהסכם ההתקשרות שנחתם בין הדייר לבית הדיור המוגן.
 • בית הדיור המוגן אינו רשאי לצמצם את היקף שירותי החובה או לגרוע מטיבם כל עוד ההסכם בתוקף.

מעקב אחרי שלום הדיירים

 • בית הדיור המוגן אחראי לבדיקת שלומו ורווחתו של כל דייר בבית, תוך שמירה על פרטיותו והתחשבות ברצונו.
 • אנשי הצוות של בית הדיור המוגן יבדקו את שלום הדיירים פעם אחת ביום לפחות.
 • אם חל שינוי לרעה במצב הרפואי או התפקודי של דייר, הצוות יפנה לצוות הרב-מקצועי (רופא, עו"ס ואחות) בבית הדיור המוגן.
 • אם אירע לדייר אירוע חריג או שהדייר נפטר, בית הדיור המוגן ידווח על כך מייד למיופה כוחו של הדייר (אם מונה לו מייפה כוח).

שירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות

 • מעבר לשירותי החובה הכלליים, בית הדיור המוגן יספק לדיירים את כל השירותים שהתחייב להם בהסכם ההתקשרות, בהיקף ובאופן שבו התחייב בהסכם.
 • אסור לצמצם את היקף השירותים שנקבעו בהסכם או לגרוע מטיבם, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הדייר בכתב בסמוך לפני מועד השינוי.

שירותי רשות

 • בית הדיור המוגן רשאי להציע לדייר שירותים נוספים שאינם שירותי חובה או שירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות.
 • שירותי הרשות יינתנו רק אם הדייר בחר לקבלם והסכמתו לכך ניתנה מראש ובכתב.
 • אסור לחייב דייר לקבל שירותי רשות שלא הסכים להם.

חשוב לדעת

 • צוות בית הדיור המוגן רשאי להיכנס לדירתו של דייר כדי לספק לו שירות, או לצורך טיפול ואחזקה בדירה/בדירות הסמוכות לדירה/במערכות של בית הדיור המוגן. הכניסה לדירה תיעשה, ככל האפשר, בתיאום מראש עם הדייר.
 • בית הדיור המוגן מחויב לספק שירות של מחלקה סיעודית עבור דיירי הבית הזקוקים לאשפוז.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים