הקדמה:

חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הן הנפשי והן הגופני, בהתאם לתנאים ולסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל
אין לאשפז אדם בבית חולים רק לשם הגנה על הציבור או עליו
חוק טיפול בחולי נפש מתיר במקרים מסוימים בלבד לאשפז אדם לשם הגנה על הציבור או עליו


  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכאטרית בבית חולים כללי זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, נפשי וגופני, מבחינת הרמה המקצועית, מבחינת יחסי אנוש, ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים מזמן לזמן במערכת הבריאות בישראל.
  • הטיפול יינתן בהתאם למצבו הרפואי, הן הנפשי והן הגופני.
  • מטרתו העיקרית של האשפוז היא קבלת טיפול רפואי. אין לאשפז אדם בבית החולים לשם הגנה על הציבור או עליו בלבד, אלא אם החוק התיר לעשות זאת (למשל: אשפוז דחוף בכפייה או אשפוז לא דחוף בכפייה).

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שחולה סבור כי לא זכה לטיפול רפואי הולם, הוא רשאי לפנות בתלונה להנהלת בית החולים. להרחבה ראו: הגשת תלונה לבית חולים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.