מטופל שמאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והגופני, בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות
ככלל, אסור לאשפז אדם בבית חולים רק לשם הגנה על הציבור או עליו
במקרים מסוימים בלבד, יהיה ניתן לאשפז אדם לשם הגנה על הציבור או עליו


מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכאטרית בבית חולים כללי זכאי לקבל טיפול רפואי נאות (נפשי וגופני) מבחינת הרמה המקצועית ויחסי האנוש ועל פי התנאים וההסדרים הנוהגים מזמן לזמן במערכת הבריאות.

  • הטיפול יינתן בהתאם למצבו הרפואי הנפשי והגופני.
  • מטרתו העיקרית של האשפוז היא קבלת טיפול רפואי ואין לאשפז אדם בבית החולים רק לצורך הגנה על הציבור או עליו, אלא במקרים מסוימים שנקבעו בחוק, כמו אשפוז דחוף בכפייה או אשפוז לא דחוף בכפייה.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.