הקוליטיס הכיבית היא אחת ממחלות המעי הדלקתיות הכרוניות (מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית). בניגוד למחלת קרוהן, המערבת את כל שכבות המעי ויכולה להיות לא רציפה, הקוליטיס הכיבית מערבת רק את רירית המעי הגס והיא רציפה. ההבחנה ביו שתי המחלות הללו אינה פשוטה, ואבחון המחלה נעשה באמצעות בדיקת קולונוסקופיה שבה ניתן לאמת את המחלה ולהעריך את מידת חומרתה והתפשטותה במעי.

תרופות ומערכת הבריאות

נכות וגמלאות

צבא

מיסים

הטבות נוספות

ראו גם

גורמים מסייעים

מידע נוסף

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תודות