הקדמה:

מבוטחים שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגעי עבודה זכאים לקבלת טיפול רפואי בקופות החולים בעקבות הפגיעה
בתנאים מסוימים יינתן מימון גם עבור טיפולים פרטיים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה זכאים במקרה של פגיעה בעבודה לקבלת טיפול רפואי בעקבות הפגיעה.

 • עזרה ראשונה (כולל אשפוז ראשון) יכולה להינתן לנפגע על-ידי קופות החולים, מגן דוד אדום, בית חולים או מרפאה לרפואה דחופה, הנמצאים בסמוך למקום הפגיעה. המשך הטיפול יינתן רק בקופת החולים המבטחת.
 • הוצאות הפינוי וההעברה על ידי אמבולנס ביום הפגיעה (בלבד) יוחזרו באמצעות קופת החולים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

היקף הטיפול הרפואי

 • הטיפול הרפואי והשיקום כוללים:
  • כל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי (לרבות טיפולי שיניים הקשורים לפגיעה).
  • אשפוז (לרבות אשפוז סיעודי).
  • טיפול סיעודי בבית הנפגע.
  • שיקום רפואי ומקצועי.
  • בדיקות רפואיות, כולל פטור מתשלום בעבור ביקור אצל רופא מקצועי.
  • פטור מתשלום או החזר תשלום בעבור תרופות, צילומים וניתוחים.
  • פטור מתשלום בעבור טופס התחייבות (טופס 17).
  • אספקה, תיקון והחלפה של אביזרים רפואיים אישיים, לרבות מכשירים אורטופדיים ותרפוייטים (כגון: פרוטזות, שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, משקפיים ואביזרים אישיים אחרים שאושרו על ידי רופא הקופה). אם רופא הקופה קבע כי יש לנפגע צורך בנעליים אורטופדיות, הוא יהיה זכאי להחלפתן פעם בשנה.
  • החזר הוצאות הנסיעה אל מקום קבלת הטיפול וממנו, לפי התעריפים המקובלים בתחבורה הציבורית. לפרטים נוספים, ראו החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי לנפגע עבודה.
 • כל הטיפול הרפואי כלול בסל הבריאות ויינתן על-ידי קופות החולים בהתאם לחוק.
 • טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות יינתן על ידי קופות החולים בהתאם להסכם שכל קופה חתמה עם המוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • היקף הטיפול הרפואי נקבע על ידי רופא קופת החולים. ניתן לערער למוסד לביטוח לאומי על החלטת רופא הקופה.

טיפול רפואי פרטי

 • ככלל, ממומנים רק טיפולים הניתנים באמצעות קופת החולים ולא באמצעות טיפול רפואי פרטי.
 • עם זאת, במקרים הבאים ניתן לפנות לקבלת טיפול רפואי שלא באמצעות קופת החולים:
  1. עזרה רפואית ראשונה ודחופה, כאשר לא ניתן לקבל את הטיפול במסגרת קופת החולים.
  2. החזר תשלום בגין טיפול שיניים, בהתאם לתנאים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לנפגע עבודה.
  3. טיפול רפואי שלא באמצעות קופת החולים ובלבד שהקופה הסכימה מראש ובכתב לממן את הטיפול, למרות שלא בוצע על-ידה.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות