מקבל קצבת תלויים אינו זכאי לקבל באותה עת קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי, פרט לקצבת ילדים או למקרה של שתי קצבאות תלויים עבור הורים שנהרגו בתאונת עבודה.
ברב המקרים, רשאי מקבל הקצבאות לבחור איזו מהקצבאות ברצונו להמשיך לקבל.
מקבל קצבת תלויים חודשית ושהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות - רשאי לתבוע השלמת הכנסה.


מי זכאי ובאילו תנאים?

זכאים לקצבת תלויים לצד קצבת ילדים

 • מקבל קצבת תלויים לצד קצבת ילדים זכאי להמשיך לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית.

זכאים לקצבת תלויים כפולה

 • ילד ששני הוריו נהרגו בתאונת עבודה זכאי לתשלום קצבת תלויים נפרדת עבור כל אחד מההורים.

זכאים לקצבת תלויים לצד קצבאות אחרות

 • מקבל קצבת תלויים הזכאי עקב אותו מאורע גם לקצבת שאירים - יבחר באחת הקצבאות.
  • אם בחר בקצבת תלויים, שיעורה לא יהיה נמוך משיעור קצבת השאירים שהייתה מגיעה לו.
 • מקבל קצבת תלויים הזכאי לקצבה אחרת כמו קצבת נכות כללית - יבחר באחת הקצבאות.
 • מקבל קצבת תלויים הזכאי לקצבת זקנה והשלים "תקופת אכשרה" בביטוח זקנה - יבחר באחת הקצבאות, בהתאם לתנאים הבאים:
  • אם בחר בקצבת זקנה, תשולם לו בנוסף לקצבת הזקנה מחצית מקצבת התלויים המגיעה לו, בתנאי שמחצית זו תהיה גבוהה מ-50% מקצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • אם בחר בקצבת תלויים, שיעורה לא יהיה נמוך משיעור הקצבה הכוללת שהייתה משולמת לו אילו בחר בקצבת זקנה.
  • החל ב-1 בספטמבר 1995 זכאי לקצבת תלויים שנעשה זכאי לקצבת זקנה, או זכאי לקצבת זקנה שנעשה זכאי לקצבת תלויים, יקבל את הקצבה הגבוהה מבין אלה:
   • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית קצבת זקנה.
   • קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית קצבת תלויים.
   • קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית קצבת שאירים (אם קיימת גם זכאות לשאירים).

חשוב לדעת

 • מי שמקבל קצבת תלויים חודשית ושהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות - רשאי לתבוע השלמת הכנסה. את התביעה עליו להגיש במחלקת הבטחת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות