הפורטל מרכז מידע בנוגע לזכויות, בעיקר מביטוח לאומי, של בני משפחתו של נפטר מפגיעה בעבודה.

המוסד לביטוח לאומי מלווה את בני המשפחה, החל מהימים הראשונים לאחר המוות בסיוע במענק פטירה, דרך מענקים כספיים שיינתנו להם בצמתים שונים בחייהם וכלה בשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאלמנות ולאלמנים כדי לסייע להם בפרנסתם.

בני משפחתו של מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, זכאים בתנאים מסוימים לגמלת תלויים שתסייע להם להמשיך לשאת בהוצאות המחיה שלהם. במקרה שלא אושרה להם קבלת הגמלה, יתכן שיהיו זכאים להענקה מטעמי צדק.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים