סטודנט שלא השלים חובותיו בקורס המהווה דרישת קדם עקב שירות מילואים, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט, שבשל שירות מילואים נעדר מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס אחר או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת, או שלא הגיש עבודה בקורס (כולל תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט), זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה)
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות