הקדמה:

סטודנט שלא השלים חובותיו בקורס המהווה דרישת קדם עקב שירות מילואים, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנט שנעדר מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס אחר, או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת, או שלא הגיש עבודה (לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט) בקורס כאמור, עקב שירות מילואים, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות