מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינת חוץ בשל נירדפותם ועומדים במבחן הכנסה, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי בגובה 2,000 ש"ח מהמדינה
החל מחודש אוקטובר 2017 הזכאות למענק היא רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,444.09 ש"ח

ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪,

 • החל מחודש אוקטובר 2017 (כפי שנקבע רטרואקטיבית בחודש ינואר 2018 ) הזכאות למענק זה הנה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,444.09 ₪.
  • בתקופה שביום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 תקרת ההכנסה עמדה על 9,329.62 ש"ח לחודש.
  • בתקופה שעד ליום 28.02.2017, תקרת ההכנסה עמדה על 9,203.08 ש"ח לחודש.

מי זכאי?

 • ניצול שואה העומד בשני התנאים הבאים יהיה זכאי למענק בסך 2,000 ש"ח:
 • מקבל קצבה בשל נרדפותו ממדינת חוץ כגון: גרמניה או כל מדינה אחרת, לרבות קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) .
 • הכנסתו החודשית אינה עולה על 9,444.09 ש"ח לחודש. (החל מאוקטובר 2017 )
  • הכנסתו החודשית של ניצול השואה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי ללא הכנסת בן/בת הזוג והיא כוללת את ההכנסות הבאות: קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), קצבאות מהביטוח הלאומי, הקצבה ממדינת החוץ וכל הכנסה אחרת מכל מקור שהוא (למשל, ריבית על חסכונות).

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל