אלמנה, אשר עקב אלימות בעלה עזבה את ביתם המשותף ונמנעה מלתבוע מזונות, לא תפסיד את זכותה לקצבת שאירים של עובדי מדינה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו
שם התיק:עב 10015/09
תאריך:26.10.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

אישה היתה נשואה למעלה מחמישים שנה לעובד עיריית תל אביב, אשר נהג באלימות פיסית קשה כלפיה וכלפי ילדיהם. למרות החלטות בית הדין הרבני והתחייבותו בהסכם, סירב הבעל לתת לה גט. בכך נמנעה ממנה, כאישה דתייה, האפשרות לבנות את חייה מחדש עם בן זוג אחר.

עקב התנהגותו האלימה של הבעל, נאלצה האישה לעזוב את דירתם המשותפת. במשך 15 שנה, עד לפטירת הבעל, בני הזוג לא גרו יחד - האישה התגוררה בדירה ששכרה ובעלה התגורר בדירתם המשותפת. בתקופה זו התפרנסה האישה מעבודות ניקיון והבעל לא תמך בה כלכלית.

בשל הפחד מאלימותו של הבעל, נמנעה האישה מלתבוע ממנו מזונות או שכר דירה על השימוש בדירה המשותפת, או פירוק השיתוף בדירה. לאחר שהבעל נפטר, פנתה האישה לעירייה בדרישה לתשלום קצבת שאירים כאלמנתו של המנוח.

העירייה דחתה את בקשתה בנימוק שעל פי הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות), החל על עובדי העירייה, במקרה של "פרידה של קבע" בין האלמנה והזכאי לגמלאות שנפטר, נשללת זכאות האלמנה לקצבת שאירים. לטענת העירייה, העדר מגורים משותפים במשך תקופה ממושכת והעדר תמיכה כלכלית של הבעל בתובעת מצביעים על כך כי התקיים מצב זה של "פרידה של קבע".

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע, כי לנוכח העובדה שהניתוק הפיזי והניתוק הכלכלי בין התובעת למנוח נבעו מהתנהגותו האלימה של הבעל, הנסיבות אינן תלויות בתובעת, ולכן אין לראות בכך "פרידה של קבע" השוללת את זכאותה לקצבת שאירים.

בית הדין ציין, כי המדיניות הראויה, הבאה לידי ביטוי גם בחוקים שונים, היא לעודד נשים הסובלות מאלימות שלא להשלים עם המצב, לקחת את גורלן בידן ואם נדרש, גם לעזוב את הבית בו הן סובלות מאלימות.

הקביעה כי אישה שעזבה את הבית המשותף בשל אלימות בן זוגה - מאבדת את זכאותה לקצבת שאירים, עלולה לגרום למצב בו נשים הסובלות מאלימות, ובעיקר המבוגרות שבהן, יימנעו מלעזוב את הבית המשותף וימשיכו לסבול מאלימות בני זוגן, כדי לא לאבד את זכאותן לקצבת שאירים.

בית הדין הוסיף וקבע, כי לנוכח העובדה שהתובעת הייתה זכאית למזונות על פי הדין האישי, אך נמנעה מלתבוע אותם בשל פחדה מהמנוח, לעניין זכאותה לקצבת שאירים על פי חוק הגמלאות - יש לראות אותה כאלמנה הזכאית למזונות, למרות שבפועל לא שולמו לה מזונות.

לפיכך, בהתאם להוראות חוק הגמלאות המקנה זכאות לקצבת שאירים לאלמנה (או גרושה) שהייתה זכאית למזונות מכוח פסק דין או הסכם בכתב, התובעת זכאית לקצבת שאירים.


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.