במקרים מסויימים ניתן לקרוא לחייל מילואים בחריגה מהוראות הקריאה לשירות מילואים
חייל שנקרא לשירות מילואים במסגרת צו חריג רשאי לפנות לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בתוך 7 ימים
מי שנקרא בצו חריג זכאי לתשלום עבור שירות מילואים

במקרים מסויימים ניתן לקרוא לחייל מילואים בחריגה מהוראות הקריאה לשירות מילואים.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים