הקדמה:

החל מ-01.11.2016 מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר
קרנות ברירת המחדל שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות
מעסיק יכול לבחור באמצעות מכרז מטעם עצמו קרן ברירת מחדל אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח
כל עובד רשאי להעביר את הביטוח הפנסיוני שלו אל קרן ברירת המחדל או להעביר את הביטוח ממנה אל קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים אחרים כרצונו
למידע נוסף ראו חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

החל מ-01.11.2016 מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו, אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר.

  • הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל החל מנובמבר 2016 ועד אוקטובר 2018 הן: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ" ו"הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ".
  • קרנות ברירת המחדל שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים, שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
    • שיעור דמי הניהול של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 0.01% מהצבירה, 1.31% מההפקדות.
    • שיעור דמי הניהול של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - 0.001% מהצבירה, 1.49% מההפקדות.
  • מעסיק יכול לבחור קרן ברירת מחדל אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר, ושבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח, בתנאי שקרן זו תיבחר באמצעות מכרז על פי כללים שנקבעו ע"י משרד האוצר. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.
  • עובד שבוטח בקרן ברירת מחדל ומעוניין לעבור ממנה לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל או ביטוח מנהלים רשאי לעשות זאת. כמו כן כל עובד (כולל עובדים ותיקים) המעוניין להצטרף או לעבור אל אחת מקרנות ברירת המחדל רשאי לעשות זאת. למידע נוסף ראו:

חקיקה ונהלים

מקורות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.