הקדמה:

מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר
קרנות ברירת המחדל שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות
מעסיק יכול לבחור באמצעות מכרז מטעם עצמו קרן ברירת מחדל אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח
הצטרפות לקרנות ברירת המחדל נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה

מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו, אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר.

 • הצטרפות לקרנות ברירת המחדל נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה.
 • הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל החל מנובמבר 2018 הן: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ", "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ", "פסגות", ו"אלטשולר שחם". (מיטב ד"ש והלמן אלדובי נבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל גם לפני כן בין נובמבר 2016 לאוקטובר 2018).
 • קרנות ברירת המחדל שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים, שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
  • שיעור דמי הניהול של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות. (מי שהצטרף לקרן זו בין נובמבר 2016 לאוקטובר 2018 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.001% מהצבירה, 1.49% מההפקדות).
  • שיעור דמי הניהול של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - 0.05% מהצבירה, 2.49% מההפקדות. (מי שהצטרף לקרן זו בין נובמבר 2016 לאוקטובר 2018 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.01% מהצבירה, 1.31% מההפקדות).
  • שיעור דמי הניהול של אלטשולר שחם - 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות.
  • שיעור דמי הניהול של פסגות - 0.0905% מהצבירה, 1.68% מההפקדות.
 • מעסיק יכול לבחור קרן ברירת מחדל אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר, ושבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח, בתנאי שקרן זו תיבחר באמצעות מכרז על פי כללים שנקבעו ע"י משרד האוצר. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.
 • עובד שבוטח בקרן ברירת מחדל ומעוניין לעבור ממנה לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל או ביטוח מנהלים רשאי לעשות זאת. כמו כן כל עובד (כולל עובדים ותיקים) המעוניין להצטרף או לעבור אל אחת מקרנות ברירת המחדל רשאי לעשות זאת. למידע נוסף ראו:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.