קרן פנסיה רשאית לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בקרן בשל מצבו הבריאותי
קרן פנסיה מכסה בדרך כלל במסגרת הכיסוי הביטוחי גם מקרה של מחלה קיימת
קרן פנסיה רשאית לקבוע כי הכיסוי הביטוחי לא יחול על מחלות מסוימות
עובד שלא התקבל לקרן פנסיה מסוימת, יכול להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כקרנות פנסיה נבחרות, שבהן ההצטרפות אינה מותנית במילוי שאלון רפואי ובביצוע חיתום


קרן פנסיה רשאית לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בקרן בשל מצבו הבריאותי.

  • עובד שלא התקבל לקרן פנסיה מסוימת, יכול להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כקרנות פנסיה נבחרות, שבהן ההצטרפות אינה מותנית במילוי שאלון רפואי ובביצוע חיתום.
  • לקרן פנסיה מותר להחריג מהביטוח מחלות מסוימות (כלומר לקבוע כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות כתוצאה מאותה מחלה) או לקבוע תנאים נוספים (כמו תמחור שונה) לצורך הכיסוי הביטוחי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • אדם שסובל ממחלה מסוימת לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה, יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי גם עבור המחלה הקיימת (אם הקרן לא החריגה את המחלה מהביטוח), וזאת רק לאחר שיצבור וותק של 5 שנים בקרן. אם יאבד את כושר העבודה או חלילה ימות בשל מחלה זו במהלך 5 השנים הראשונות לחברותו בקרן, הוא ושאיריו לא יהיו זכאים לקצבה כלשהי. למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.