עובדים רשאים לבחור בסוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) שבו הם מעוניינים
החל מספטמבר 2023 ישנם תנאים מקדימים לבחירה בביטוח מנהלים
למעסיק אסור לכפות על העובדים לבחור במכשיר פנסיוני מסוים
זכות הבחירה נתונה לעובדים גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליהם לבחור בסוג מסוים של מכשיר פנסיוני
למידע רשמי ראו אתר משרד האוצר


עובדים רשאים לבחור בסוג הביטחון הפנסיוני (המכשיר הפנסיוני) שבו הם מעוניינים.

 • העובדים זכאים לבחור את המוצר שבאמצעותו יחסכו לפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את החברה שתנהל את החשבון הפנסיוני. החל מספטמבר 2023 ישנם תנאים מקדימים לבחירה בביטוח מנהלים, למידע נוסף ראו כאן.
 • למעסיק אסור לכפות על העובדים לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.
 • זכות הבחירה נתונה לעובדים גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליהם לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
דוגמה
 • עובד מעוניין כי כספי הביטוח הפנסיוני יועברו לביטוח מנהלים, למרות שאצל המעסיק מקובל לבטח את העובדים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה.
 • המעסיק חייב לכבד את בחירת העובד ולהעביר את הכספים לחברת ביטוח במסלול ביטוח מנהלים.

מי זכאי?

 • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.


דמי ניהול ובחירה בברירות מחדל

 • אם עובד הצליח להשיג תנאים טובים יותר מהתנאים שהמעסיק מציע (למשל דמי ניהול נמוכים יותר), המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר העובד ובתנאים שהשיג העובד.
 • החל מ-01.11.2016 אם העובדים לא הודיעו למעסיק באיזה ביטוח פנסיוני הם מעוניינים או מיהו הגוף הפנסיוני שהם בוחרים בו לניהול החיסכון, המעסיק חייב לערוך עבורם ביטוח פנסיוני -
  • באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" על-ידי משרד האוצר (שמעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים), או-
  • בקופת גמל שנבחרה על ידי המעסיק או ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז).
 • למידע נוסף ראו:
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תלונה על סוכן ביטוח שמפר את זכות הבחירה של העובדים

 • כאשר סוכן ביטוח מטעם המעסיק לא מאפשר לעובדים לבחור את החיסכון הפנסיוני באופן חופשי, לא מאפשר להם ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבלו או מתנה את העברת ההפקדות הפנסיוניות בתנאים שפוגעים בזכויותיהם, אפשר להגיש תלונה לקו הצדק הפנסיוני ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.