הקדמה:

עובד רשאי לבחור בסוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) שבו הוא מעוניין
למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים
זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של מכשיר פנסיוני
למידע נוסף ראו איך בוחרים בחיסכון פנסיוני? באתר משרד האוצר


עובד רשאי לבחור בסוג הביטחון הפנסיוני (המכשיר הפנסיוני) שבו הוא מעוניין.

 • למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.
 • זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
דוגמה
 • עובד מעוניין כי כספי הביטוח הפנסיוני יועברו לביטוח מנהלים, למרות שאצל המעסיק מקובל לבטח את העובדים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה.
 • המעסיק חייב לכבד את בחירת העובד ולהעביר את הכספים לחברת ביטוח במסלול ביטוח מנהלים.

מי זכאי?

 • כל עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.

חשוב לדעת

 • זכותו של העובד לבחור את המוצר שבאמצעותו יחסוך לפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את החברה שתנהל את החשבון הפנסיוני.
 • אם העובד הצליח להשיג תנאים טובים יותר מאלו שהמעסיק מציע (למשל דמי ניהול נמוכים יותר) - המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר עובד ובתנאים שהשיג העובד.
 • החל מ-01.11.2016, אם העובד לא הודיע למעסיק באיזה ביטוח פנסיוני הוא מעוניין או באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את החיסכון, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר. (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז). למידע נוסף ראו:
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תלונה על מעסיק שמפר זכות הבחירה של העובד

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.