מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר
הקרנות הנבחרות שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות
מעסיק יכול לבחור באמצעות מכרז מטעם עצמו קרן נבחרת אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח
הצטרפות לקרנות נבחרות נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה

מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו, אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מהקרנות הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר.

הקרנות הנבחרות החל מנובמבר 2021

 • הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות נבחרות החל מ1.11.2021 ועד 31.10.2024 הן:
  • "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ"
  • "מיטב בית השקעות"
  • "אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ"
  • "מור קופות גמל בע"מ"

הקרנות הנבחרות לפני התאריך 01.11.2021

 • מי שהצטרף לקרן הנבחרת לפני התאריך 01.11.2021 ימשיך להנות מהתנאים הקיימים בקרן הנוכחית אליה הוא משתייך.
 • החל מנובמבר 2018 ועד אוקטובר 2021 הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות נבחרות הן: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ", "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ", "פסגות", ו"אלטשולר שחם". (מיטב ד"ש והלמן אלדובי נבחרו לשמש כקרנות נבחרות גם לפני כן בין נובמבר 2016 לאוקטובר 2018).
 • הקרנות הנבחרות מתחייבות שלא להעלות את דמי ניהול מעל לגובה דמי הניהול המקסימליים (קרן פלונית רשאית לגבות דמי ניהול נמוכים יותר) ואלה יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.
  • שיעור דמי הניהול המקסימליים של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - 0.05% מהצבירה, 1.49% מההפקדות. (מי שהצטרף לקרן זו בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות).
  • מי שהצטרף למיטב דש בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.05% מהצבירה, 2.49% מההפקדות.
  • מי שהצטרף לאלטשולר שחם בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 זכאי לדמי ניהול בשיעור 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות.
  • שיעור דמי הניהול המקסימליים של פסגות - 0.0905% מהצבירה, 1.68% מההפקדות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.