הקדמה:

כל ילד עד גיל 3 או תינוק, שהוא תושב או אזרח ישראלי יכול להירשם למעון יום שבפיקוח ממשלתי
הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב ייערך באופן מקוון, מה-07.02.2021 ועד 28.02.2021
במהלך תקופת הרישום, הנהלת המעון אינה רשאית לסרב לבצע הרשמה
במעון שבו מספר הילדים הנרשמים עולה על מספר המקומות המקסימלי במעון, בחירת הילדים תהיה בהתאם לנוהל של המשרד המפקח
המעון רשאי לגבות דמי רישום שלא יעלו על 133 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר הממשלתי


אזהרה
רישום למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"ב
 • ההרשמה למעונות היום המוכרים לשנת הלימודים תשפ"ב תתקיים מיום 07.02.2021 ועד 28.02.2021.
 • הרישום ייעשה באופן מקוון, ישירות באגף למעונות יום ומשפחתונים.

מעון יום בפיקוח הוא מסגרת טיפולית חינוכית עבור תינוקות ופעוטות בגילי 3 חודשים עד 3 שנים, שקיבל "סמל מעון" מטעם המשרד הממשלתי המפקח.

 • שכר הלימוד של המעונות מפוקח. המדינה קובעת שכר לימוד מקסימלי, שנקבע בהתאם לסוג המסגרת וגיל הילדים.
 • כל הורה רשאי לרשום את ילדו למעון יום הנמצא בפיקוח ממשלתי. המעון אינו רשאי לסרב לרשום ילד, מכל סיבה שהיא, כולל בשל עודף ביקוש. במקרה שנרשמו יותר ילדים ממספר התלמידים המירבי המותר, תתקיים ועדת קבלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים ותינוקות שהם אזרחים או תושבים ישראלים.
 • המעונות מיועדים לילדים בגיל 3 חודשים עד 3 שנים.
  • ילדים מתחת לגיל 6 חודשים יתקבלו למעון רק בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
  • בכל מקרה, לא יתקבלו למעון ילדים מתחת לגיל 3 חודשים.
  • ילדים מעל גיל הרישום יוכלו להתקבל למעון על בסיס מקום פנוי. ילדים מעל גיל רישום הם ילדים שזכאים להירשם לגן טרום-טרום חובה.

גילי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב

 • ילדים שנולדו החל מה-01.01.2019.
 • ביחס לילדים שקיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית - ילדים שנולדו החל מה-01.09.2018.
 • ילדים שנולדו בין התאריכים 31.12.2018-31.07.2017, ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר שהם עונים להגדרה של "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון יום (ילדים מעל גיל הרישום).

שלבי ההליך

הערת עריכה
מוסתר הליך ההרשמה שמתבצע בכל שנה במעונות היום. השנה הרישום נעשה רק באופן מקוון. נרשמה תזכורת בקלנדר לשנה הבאה - לבדוק אם מתבצע רישום במעונות עצמם
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 08:29, 4 בפברואר 2021 (IST)
 • הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב מתבצע באופן מקוון, בין התאריכים 07.02.2021 ל- 28.02.2021.
 • הרישום מתבצע ישירות באגף למעונות יום, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.
  • ניתן לבצע את הרישום גם בעמדות שירות עצמאיות לצורך ביצוע רישום לשנת הלימודים תשפ"ב. לרשימה של מיקומי העמדות ברחבי הארץ ראו באתר הממשלתי.
 • ניתן לבחור עד 2 מעונות אליהם מעוניינים לרשום את הילד, ולדרג אותם לפי סדר עדיפות. ניתן לאתר מעונות יום מוכרים באתר האגף למעונות יום - באמצעות חיפוש על-פי יישוב או בחיפוש על גבי מפה.
  • אם ילד התקבל למעון שנבחר בעדיפות הראשונה הילד ישובץ במעון זה והרישום שבוצע למעון שבעדיפות השנייה מבוטל.
  • אם במעון שנבחר בעדיפות ראשונה קיים רישום עודף ובמעון שנבחר בעדיפות שנייה יש מקום – ההחלטה על קבלת ילדים למעון תתקבל בהתאם לסדרי הקדימויות במעון שנבחר בעדיפות ראשונה, תוך שמירת מקום במעון שנבחר בעדיפות שנייה.
 • רק לאחר שתתקבל תשובה סופית על קבלת הילד למעון ניתן לבצע רישום גם אצל מנהלת המעון.
 • לתמיכה טכנית בביצוע הרישום ובכניסה לאזור האישי ניתן לפנות למוקד ממשל זמין בטלפון 1299, בימים א'-ה' בין השעות 19:00-08:00.
 • לשאלות על תהליך הרישום ותוצאותיו יש לפנות למוקד האגף למעונות יום בטלפון 03-9533300, בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00.
שימו לב
ילד שלא נרשם בתקופת הרישום יוכל להירשם רק לאחר סיום ועדות הקבלה, ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

ועדת קבלה

 • במעון שבו מספר הילדים הנרשמים גבוה ממספר התלמידים המירבי שנקבע על-ידי המשרד המפקח, תתקיים ועדת קבלה בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים. מטרת ועדת הקבלה היא לקבוע סדרי קדימויות בין הילדים שנרשמו למעון. על-פי המיקום של הילד ברשימה ייקבע האם הוא יתקבל למעון.
 • אם במעון נדרשת ועדת קבלה, תישלח על כך הודעה להורים, עם הנחיות למילוי השאלון ולהגשת מסמכים.
 • לצורך רישום לוועדת קבלה, על ההורים להגיש רשימה של מסמכים (ובין היתר, מסמכים המעידים על הכנסה). דירוג הילדים ייעשה על סמך המסמכים שהוגשו על-ידי ההורים לפני שהחל להתבצע הדירוג. המסמכים מפורטים ברשימת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לקביעת סדר קדימות הילדים.
 • דירוג הילדים יתבצע בתוך 45 ימים ממועד ההרשמה למעון.
 • לסדר הקדימויות המפורט, והתנאים המלאים לגבי קביעת סדרי העדיפויות ראו את הנוהל המלא (סעיף 5 לנוהל), באתר האגף למעונות יום.
הערת עריכה
ייכתב ערך נפרד על ועדת קבלה. כשייכתב הערך יוחלף הקישור לקישור לערך.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 13:02, 8 בפברואר 2021 (IST)

הודעה על קבלה או דחייה

 • תוצאות הרישום יתקבלו לקראת סוף חודש מרץ, ובמעונות בהם יתקיימו ועדות קבלה ייקבעו סדרי קדימויות הילדים בחודשים מאי-יוני.
  הערת עריכה
  יש לעדכן מדי שנה בהתאם לדף המידע בנושא הרישום
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:56, 7 בפברואר 2021 (IST)
 • הודעה על דחייה:
  • הורים לילדים שלא התקבלו למעון - יקבלו הודעת דחייה. בהודעה יצויין המיקום של הילד ברשימה.
  • הורים לילדים שמדורגים ב-5 המקומות האחרונים ברשימה: יקבלו הודעת דחייה. בהודעה יצויין שהם ב-5 המקומות האחרונים ברשימה, ותשובה סופית תתקבל אחרי הדיון בהשגות.
  • ניתן להגיש השגה על הודעת הדחייה (ראו בהמשך).
 • הודעה על קבלה למעון תשלח להורים על-ידי מנהלת המעון והמשרד המפקח, לאחר סיום הדיון בהשגות.
 • במקרה של ביטולי הרשמה, מנהלת המעון תקבל ילדים מרשימת ההמתנה, על פי סדר הרשימה.
 • הורים שפנו אליהם מספר פעמים (באמצעות הטלפון וכן באמצעות מייל ומסרון) והם לא השיבו בתוך 2 ימי עבודה כי הם מעוניינים שילדם ייקלט במעון, יימחקו מהרשימה.

השגה

 • יכולים להגיש השגה כל מי שקיבלו הודעת דחייה:
  • הורים שקיבלו הודעה שילדם לא התקבל למעון.
  • הורים שקיבלו הודעה שילדם ממוקם ב-5 המקומות האחרונים (ומעוניינים לשפר את מיקומם ברשימה).
שימו לב
 • לאחר הדיון בהשגות עשויים להיות שינויים ברשימה: ילדים שקיבלו הודעת דחייה והשגתם התקבלה ייכנסו לרשימה, וילדים שהיו במקומות האחרונים עשויים להידחק החוצה מהרשימה.
 • לדוגמה, אם למעון מתקבלים 18 ילדים והורים שממוקמים במקום 19 ברשימה הגישו השגה: אם השגתם תתקבל וילדם ייכנס לרשימה, הילד שהיה ממוקם קודם לכן במקום ה-18, לא יתקבל למעון.
 • ניתן להגיש את ההשגה בתוך 5 ימי עבודה מקבלת ההודעה על הדחייה.
 • ההשגה תוגש באמצעות טופס מיוחד, באתר הממשלתי.
הערת עריכה
טרם פורסם הקישור. יש לעדכן כשיפורסם
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 13:08, 8 בפברואר 2021 (IST)
 • הגשת השגה באיחור:
  • במקרה שההשגה הוגשה באיחור(לאחר יותר מ- 5 ימי עבודה), גם אם ההשגה תתקבל הילד לא יתקבל באופן מיידי למעון היום.
  • המיקום של הילד יתעדכן רק ברשימת ההמתנה, ורק אם יתפנה מקום במעון (לאחר ביטולים), הילד יוכל להתקבל למעון, בהתאם למיקומו ברשימה.

תשלומים

דמי רישום

 • מפעילי המעונות (רשות מקומית או ארגון) רשאים לגבות דמי רישום, רק לאחר קבלת הודעה סופית על קבלת הילד למעון היום.
 • גובה דמי הרישום לא יעלה על 133 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • דמי הרישום לא יוחזרו במקרה שהרישום יבוטל על-ידי ההורים.
הערת עריכה
מוסתר מידע לגבי החזר דמי רישום לפי ההנחיות בשנים קודמות, רלבנטי כאשר הרישום מתבצע במעונות עצמם.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 08:29, 4 בפברואר 2021 (IST)

תשלום מקדמה

 • מפעילי המעונות רשאים לגבות מקדמה על-חשבון שכר הלימוד לחודש הלימודים הראשון, עד לסכום של 570 ש"ח.
 • ניתן לגבות מקדמה רק אם במועד בקשת התשלום אושרה סופית קבלתו של הילד למעון.
 • סכום המקדמה ששולם יירד מהתשלום הראשון.
 • אם ההורים ביטלו את הרישום למעון לאחר ששילמו מקדמה, דמי המקדמה יוחזרו להם במלואם.

חשוב לדעת

 • ילד שלא נרשם בתקופת הרישום יוכל להירשם רק לאחר סיום ועדות הקבלה, ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לאחר שאושרה קבלת הילד למעון ניתן להגיש בקשה להשתתפות בתשלום שכר הלימוד (סבסוד).
 • ההוראות וההנחיות של המשרד המפקח מחייבות את מפעילי מעונות היום והמשפחתונים. כל הוראה בהסכם עם מפעיל המעון או המשפחתון שמנוגדת להנחיות המשרד, אינה תקפה. למידע נוסף ראו באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים.
 • ניתן להירשם במקביל גם למעונות יום וגם למשפחתונים. למידע על הליך הרישום למשפחתון ראו רישום למשפחתון מוכר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים