הקדמה:

בהרבה בתי קברות ניתן לרכוש חלקות קבר מראש, טרם הפטירה
מחירי הרכישה מפוקחים והם משתנים בין בתי קברות ובין סוגי הקבורה השונים
למידע נוסף ראו באתר המשרד לשירותי דת


בהרבה בתי קברות ניתן לרכוש חלקות קבר מראש.

  • סיבות לרכישת חלקת קבר בחיים הן למשל רצון לקבורה במקום מוגדר או בצורת קבורה מבוקשת, כגון הרצון להיקבר תחת כיפת השמים, או הרצון להיקבר ליד בן/בת זוג.
  • מחירי הרכישה מפוקחים והם משתנים בין בתי קברות ובין סוגי הקבורה השונים.
  • אם הרוכש מבקש לרכוש בחייו חלקת קבר בבית עלמין אשר לא נמצא ביישוב מגוריו – התעריף גבוה יותר מהתעריף הבסיסי.
  • ישנן חלקות קבר שעלויותיהן נמוכות יותר: רכישת חלקת קבר במכפלה ("קבורה זוגית"), בסנהדרין ("קבורה רוויה") וכן רכישת חלקת קבר הסמוכה לחלקת הקבר בה קבור/ה בן/בת זוגו של הרוכש/ת (יש אפשרות להנחות מצטברות).
  • ב"חלקות חריגות" ובבתי עלמין סגורים לא חלים התעריפים הבסיסיים וההנחות שנקבעו בחוק. התעריפים בחלקות אלו נקבעים על ידי החברות לענייני קבורה בהתאם לנהלים ולהנחיות שנקבעו. ראו מידע בדבר רכישת חלקות קבורה באתר פורום חברות הקדישא. שימו לב כי פעמים רבות רכישת חלקת קבר עבור רוכש בחיים היא זולה משמעותית מרכישת אותה חלקת קבר עבור נפטר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל מי שמעוניין לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים.

חישוב תעריפי החלקות

  • ניתן להוריד, בקובץ אקסל, מחשבון לחישוב תעריפי רכישת חלקות קבר בחיים (נכון לשנת 2021).
  • יש להכניס למחשבון את הפרמטרים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, והמחשבון יחשב את התעריף הנכון לרכישה בחיים של חלקת הקבר בהתאם לפרמטרים שהוכנסו.
  • המחשבון מתייחס לתעריפי רכישת חלקות קבר עבור רוכש בחיים בבתי עלמין פעילים לרבות בחלקות המוגדרות כ"חלקות חריגות".

סיוע במימון למשפחות חללי צה"ל