המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה לנפטרים ברשות המקומית שבה התגוררו או נפטרו, ולכן אין לגבות כל תשלום ממשפחת הנפטר עבור הקבורה והשירותים הקשורים המקובלים, כמפורט בערך זה
משפחה של אדם שנספה בפעולת איבה, זכאית לבחור את מקום הקבורה, ללא קשר למקום בו התגורר או למקום בו נפטר


בחירת מקום קבורה לנפטר יכולה להיעשות ע"י הנפטר עוד בחייו או אחרי מותו ע"י בני משפחתו.

 • בהרבה מקרים רצונו של הנפטר או של בני משפחות להיקבר בבית קברות מסויים או בחלקה מסויימת יכולים להיתקל במציאות של מצוקת מקומות קבורה.
 • בהרבה מקרים, בעיקר עבור נפטרים יהודים, קיים פער בין רצון הנפטר או משפחתו בקבורה בצמוד לבן משפחה או בקבורה בקרקע, לבין קבורה במימון המוסד לביטוח לאומי שבמקרים רבים מתבצעת כקבורת סנהדרין (קבורה בכוך בתוך קיר).
 • האפשרויות שעומדות בפני הנפטר או בני משפחתו כוללות:
 • חשוב להכיר את צורות הקבורה היהודית הקיימות היום בבתי הקברות.
 • עבור בני דתות אחרות, קיימים ארגונים וחברות העוסקים בקבורה דתית.
 • למשפחות שלא מחויבות למסורת דתית אפשרית גם קבורה אזרחית.

קביעת בית הקברות

 • קבורה בסיוע המדינה ניתנת ע"י המוסד לביטוח לאומי כחלק מהסדר עם מרבית בתי הקברות, כאשר משפחת הנפטר מקבלת את רוב/כל שירותי הקבורה בחינם.
 • המוסד לביטוח לאומי מתנה את הסיוע בבחירת בית קברות בהסדר שקשור למקום מגוריו של הנפטר או מקום פטירתו.
 • משפחה של אדם שנספה בפעולת איבה, זכאית לבחור את מקום הקבורה, ללא קשר למקום המגורים או הפטירה.
 • מומלץ להשתמש במחשבון איתור שירותי קבורה של המוסד לביטוח לאומי כדי לאתר בית קברות שהשירותים שלו יינתנו למשפחה בחינם.
 • חשוב: בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.
 • אפשר במקביל לקבל מידע אודות חברות הקדישא בישראל באתר פורום חברות הקדישא.

מי שנפטר בבית חולים

 • מי שנפטר בבית חולים זכאי להיקבר במקום מגוריו, כפי שרשום במרשם האוכלוסין.
 • אם אין במקום מגוריו בית עלמין לפי השקפתו (קבורה אזרחית, מוסלמית, נוצרית וכו'), הוא יהיה זכאי להיקבר ביישוב שבו נמצא בית החולים.
 • במקרים שנפטר מי ששהה בבית חולים פסיכיאטרי או בית חולים גריאטרי או בית חולים לחולים כרוניים או בית חולים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, וכתובת מגוריו שונתה לכתובת המוסד שבו הוא מאושפז - תהיה משפחתו זכאית לבחור בין:
  • הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו הקודם בתנאי שלא חלפו 7 שנים מיום שינוי כתובת הנפטר לכתובת המוסד שבו היה מאושפז.
  • הבאת הנפטר לקבורה ביישוב שבו נמצא בית החולים
 • על המשפחה להמציא לחברת הקבורה אישור מבית החולים על תקופת האשפוז.
 • האפשרות להבאה לקבורה ביישוב המגורים הקודם אינה קיימת למי ששהו בבית אבות או במחלקות סיעודיות בבתי אבות.
דוגמה
הנפטר תושב ירושלים, נפטר בבית חולים הדסה בירושלים ורצון המשפחה בקבורה יהודית.
 • יש רשימה של חברות קבורה בירושלים להן הסכם עם המוסד לביטוח לאומי ובהן חלקת הקבר תנתן בחינם.
דוגמה
הנפטר תושב ירושלים, נפטר בבית חולים הדסה בירושלים ורצון המשפחה בקבורה יהודית בירושלים.
 • יש רשימה של חברות קבורה בירושלים להן הסכם עם המוסד לביטוח לאומי ובהן חלקת הקבר תנתן בחינם.
דוגמה
הנפטר תושב מעלות-תרשיחא חסר דת, נפטר בבית חולים נהריה ורצון המשפחה בקבורה במעלות-תרשיחא.
 • אין במעלות-תרשיחא הסדר קבורה לחסרי דת.
 • מצד שני בנהריה שרחוקה 20 ק"מ ממעלות-תרשיחא יש קבורה לחסרי דת. בגלל שהפטירה נרשמה בבית חולים נהריה אזי בנהריה המשפחה תקבל חלקת קבר בחינם.
דוגמה
הנפטר תושב ירושלים, נפטר בבית חולים הדסה בירושלים ורצון המשפחה בקבורה אזרחית בירושלים.
 • אין בירושלים קבורה אזרחית בהסדר עם ביטוח לאומי.
דוגמה
הנפטר תושב ירושלים, נפטר בבית חולים מאיר בכפר סבא ורצון המשפחה בקבורה אזרחית בירושלים.
 • אין בירושלים הסדר קבורה אזרחית.
 • מצד שני בגלל שהפטירה נרשמה בבית חולים בכפר סבא אזי המשפחה תקבל חלקת קבר בחינם בבית הקברות האזרחי בכפר סבא.

מי שנפטר שלא בבית חולים

 • מי שנפטר שלא בבית חולים, זכאית משפחתו לבחור בין הבאת הנפטר לקבורה במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.
 • הדוגמאות מהפסקה הקודמת רלוונטיות גם כאן.

איתור בית קברות בעזרת המחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי

 • כדי לאתר בית קברות רלוונטי ניתן להשתמש במחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי
 • יש להכניס למחשבון את סוג הקבורה הרצויה, מקום המגורים של הנפטר, מקום הפטירה (ואם צריך בית חולים) ומקום בית הקברות הרצוי למשפחה.

קבורה של לא יהודים

חלקות קבורה חריגות בבתי קברות יהודיים שעליהן יש לשלם

 • בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.
 • כ"חלקות חריגות" מוגדרות חלקות קבר שהוקצו במיוחד לחברות הקבורה, על פי הסכם בין הביטוח הלאומי ובין חברת הקבורה, ושעבורן הן רשאיות לגבות תשלום מהאזרחים.
 • מספר מקומות הקבורה שמוגדרים כחלקות חריגות לא יעלה על 10% ממספר מקומות הקבורה הפנויים ביום שנחתם ההסכם.
 • על פי חוק שירותי הדת היהודיים חברה קדישא מחויבת להציג לציבור מפה מפורטת של בית העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון חלקות הקבר המוגדרות כחלקות חריגות, שעליהן חברה קדישא רשאית לגבות תשלום.

השירותים שחברת הקבורה מחויבת לתת ללא תשלום

 • הקצאת מקום קבורה - על פי שיקול דעת החברה.
 • טיפול בנפטר - כולל טהרת הנפטר, תכריכים רגילים.
 • שירותים בזמן הלוויה - השתתפות חזן וצוות קבורה (שבו 2 אנשים לכל הפחות)
 • העברת הנפטר למקום הקבורה. לפירוט המקרים בהם השירות ניתן ללא תשלום ראו הובלת הנפטר לקבורה.
 • שמירת גופת הנפטר בקירור. לפירוט המקרים בהם השירות ניתן ללא תשלום ראו שמירת גופת הנפטר בקירור לפני קבורה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • משפחות הנפטרים

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים