עובדים שכספי פיצויי הפיטורים שהם זכאים להם הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני והם מתכננים להמשיך להיות מועסקים כשכירים במקום עבודה חדש, רשאים לבחור ברצף פיצויים במקום למשוך את הכספים מהקופה
כספי הפיצויים יצורפו לכספי הפיצויים המופקדים על-ידי המעסיק החדש, ותשלום המס על הפיצויים יידחה ממועד סיום ההעסקה במקום העבודה הקודם למועד הסיום אצל המעסיק החדש
עם סיום ההעסקה אצל המעסיק החדש העובדים יוכלו לבחור אם למשוך את הכספים, לייעד אותם לקצבה, או לייעד אותם לרצף פיצויים אצל המעסיק הבא
העובדים יכולים לבצע רצף פיצויים רק אם הם הצליחו למצוא מעסיק חדש בתוך שנה

עובדים שכספי פיצויי הפיטורים שהם זכאים להם הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני רשאים לבחור ברצף פיצויים (המכונה גם "רצף מעסיקים"), וזאת במקום למשוך את הכספים מהקופה ובמקום להשאירם בקופה ולקבל אותם בתור קצבת פנסיה חודשית (רצף קצבה).

 • אפשרות זו מיועדת למי שמתכוון להמשיך לעבוד כשכיר אצל מעסיק חדש, ולמשוך את כספי הפיצויים רק בעתיד.
 • עובד שכיר שבוחר באפשרות זו לא מושך את הכספים, אלא משאיר אותם בקופת הגמל.
 • סכום כספי הפיצוים שניתן לייעד לרצף פיצויים מוגבל עד לתקרה: מספר שנות העבודה של העובד אצל אותו מעסיק X‏ 4 פעמים השכר הממוצע במשק (מספר שנות העבודה כפול 50,144 ₪, נכון לשנת 2024).
 • עובד יכול לבצע "רצף פיצויים" בתנאי שיתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש בתוך שנה ממועד סיום העסקתו אצל המעסיק הקודם. באופן הזה ייווצר "רצף" בין תקופות ההעסקה, כאשר כספי הפיצויים מהמעסיק הקודם יתווספו לכספי הפיצויים של המעסיק החדש, והם יעמדו לרשות העובד בעת סיום העסקתו אצל המעסיק החדש.
 • בדרך זו תשלום המס על הפיצויים נדחה ממועד סיום ההעסקה במקום העבודה הקודם למועד הסיום אצל המעסיק החדש. אם יבחר העובד למשוך את הכספים לאחר סיום העסקתו אצל המעסיק החדש, הוא ייהנה מפטור שיחושב על פי תקרת הפטור שתהיה תקפה במועד זה (לרוב גובה התקרה עולה עם השנים, כלומר הסכום הפטור ממס הוא גבוה יותר, ומשלמים מס מופחת), הוותק באותו מועד (שיחושב לפי צירוף כל תקופות ההעסקה בשני מקומות העבודה) ומדרגות המס במועד עזיבת מקום העבודה החדש.
 • ייעוד הכספים מתבצע באמצעות מילוי טופס 161 - הודעה על פרישה מעבודה, שאותו הוא מגיש למעסיק בסיום ההעסקה. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • ניתן לבצע רצף פיצויים בין מספר בלתי מוגבל של מעסיקים.
 • כמו כן, ניתן להתחרט על החלטה זו בתוך שנתיים מהיום שבו אושר הרצף. לשם כך יש יש למלא טופס 161ג' - הודעה על חזרה מרצף פיצויים/ קצבה.
שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
 • אם עובד בחר ברצף פיצויים, אך המעסיק החדש לא מפריש רכיב פיצויים לקרן הפנסיה של העובד מכל סיבה שהיא -
  • יש לראות את כל הכספים שהעובד צבר ברכיב הפיצויים ממעסיקיו הקודמים כאילו התקבלו מהמעסיק האחרון, ותקרת המס תיקבע בהתאם.
  • בעת סיום עבודתו אצל המעסיק האחרון, יצורפו כל הסכומים הנמצאים ברכיב הפיצויים לכספים האחרים שיקבל העובד (או יקבל) ממעסיקו האחרון, ומס ההכנסה יחושב מתוך כל הסכומים הללו במצטבר.
  • מתוך הסכומים הנ"ל, הסכום שיהיה פטור ממס הכנסה יהיה השכר האחרון אצל המעסיק האחרון כפול מספר שנות העבודה הכולל אצל כל המעסיקים ביחד.
טיפ
מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי (רו"ח, יועץ מס) בטרם קבלת החלטה בנושא.

חשוב לדעת

 • לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולייעד את יתרת הכספים לרצף פיצויים.
 • ניתן למשוך חלק מהפיצויים ולשלם עליהם מס, ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.
 • אין מניעה למשוך חלק מהפיצויים ולנצל את הפטור ממס, ואת היתרה לייעד לרצף קצבה.
שימו לב
משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני כפופה למגבלות הקבועות. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני (בפסקת "הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד").
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים