הקדמה:

עובד שכספי פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, ואשר מתכנן להמשיך להיות מועסק כשכיר במקום עבודה חדש, רשאי לבחור ברצף פיצויים במקום למשוך את הכספים מהקופה
כספי הפיצויים יצורפו לכספי הפיצויים המופקדים על-ידי המעסיק החדש, ותשלום המס על הפיצויים נדחה ממועד סיום ההעסקה במקום העבודה הקודם למועד הסיום אצל המעסיק החדש
עם סיום ההעסקה אצל המעסיק החדש יוכל העובד לבחור אם למשוך את הכספים, לייעד אותם לקצבה, או לייעד אותם לרצף פיצויים אצל המעסיק הבא
ניתן לבצע רצף פיצויים רק אם העובד הצליח למצוא מעסיק חדש בתוך שנה

עובד שכספי פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, רשאי לבחור ברצף פיצויים (המכונה גם "רצף מעסיקים"), וזאת במקום למשוך את הכספים מהקופה ובמקום להשאירם בקופה ולקבל אותם בתור קצבת פנסיה חודשית (רצף קצבה).

 • אפשרות זו מיועדת למי שמתכוון להמשיך לעבוד כשכיר אצל מעסיק חדש, ולמשוך את כספי הפיצויים רק בעתיד.
 • עובד שכיר שבוחר באפשרות זו לא מושך את הכספים, אלא משאיר אותם בקופת הגמל.
 • ניתן לייעד כספי פיצוים לרצף פיצויים רק עד תקרה של מכפלה של מספר שנות העבודה של העובד אצל אותו מעסיק X‏ 4 פעמים השכר הממוצע במשק. סכום זה עומד על 42,204 ש"ח, נכון לשנת 2021 X מספר שנות העבודה.
 • עובד יכול לבצע "רצף פיצויים" בתנאי שיתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש בתוך שנה ממועד סיום העסקתו אצל המעסיק הקודם. באופן הזה ייווצר "רצף" בין תקופות ההעסקה, כאשר כספי הפיצויים מהמעסיק הקודם יתווספו לכספי הפיצויים של המעסיק החדש, והם יעמדו לרשות העובד בעת סיום העסקתו אצל המעסיק החדש.
 • בדרך זו תשלום המס על הפיצויים נדחה ממועד סיום ההעסקה במקום העבודה הקודם למועד הסיום אצל המעסיק החדש. אם יבחר העובד למשוך את הכספים לאחר סיום העסקתו אצל המעסיק החדש, הוא ייהנה מפטור שיחושב על פי תקרת הפטור שתהיה תקפה במועד זה (לרוב גובה התקרה עולה עם השנים, כלומר הסכום הפטור ממס הוא גבוה יותר, ומשלמים מס מופחת), הוותק באותו מועד (שיחושב לפי צירוף כל תקופות ההעסקה בשני מקומות העבודה) ומדרגות המס במועד עזיבת מקום העבודה החדש.
 • ייעוד הכספים מתבצע באמצעות מילוי טופס161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה, שאותו הוא מגיש למעסיק בסיום ההעסקה. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • ניתן לבצע רצף פיצויים בין מספר בלתי מוגבל של מעסיקים.
 • כמו כן, ניתן להתחרט על החלטה זו בתוך שנתיים מהיום שבו אושר הרצף. לשם כך יש יש למלא טופס 161ג' - הודעה על חזרה מרצף פיצויים/ קצבה.

חשוב לדעת

 • לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולייעד את יתרת הכספים לרצף פיצויים.
 • ניתן למשוך חלק מהפיצויים ולשלם עליהם מס, ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.
 • אין מניעה למשוך חלק מהפיצויים ולנצל את הפטור ממס, ואת היתרה לייעד לרצף קצבה.
שימו לב
משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני כפופה למגבלות הקבועות. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני (בפסקת "הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד").


חקיקה ונהלים