עובדים שכספי פיצויי הפיטורים שלהם הופקדו (כולם או חלקם) בביטוח פנסיוני או בקופת גמל אחרת שרשאית לשלם קצבה חודשית, יכולים לבחור להשאיר את הכספים בקופת הגמל ולקבל אותם לאחר הפרישה כקצבה חודשית
מי שבחרו ברצף קצבה רשאים להתחרט בכל עת ולמשוך את כספי הפיצויים ישירות מקופת הגמל, בהתאם לתנאים
לעובדים שבחרו למשוך את הכספים מקופת הגמל ינוכה מס הכנסה עבור הסכומים שעולים על התקרה הפטורה

עובדים שכספי פיצויי הפיטורים שלהם הופקדו בקופת גמל לקצבה (קופת גמל שרשאית לשלם קצבה חודשית), יכולים לבחור לייעד את הכספים למטרות כמו משיכת הכספים במזומן או השארת הכספים ככספי פיצויים שיצורפו לכספי פיצויים ממעסיקים עתידיים (רצף פיצויים).

שימו לב
טופס 161 חדש
  • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
  • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
  • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.

חשוב לדעת

  • ניתן לבחור לייעד את כספי הפיצויים לקצבה לאחר הפרישה רק אם הפיצויים נצברו בקופות לקצבה (קופות גמל שמוסמכות לשלם קצבה חודשית, להבדיל מקופות גמל הוניות שמשלמות את כל הסכום שהצטבר אצלן בתשלום אחד).
  • עובדים שבחרו ברצף קצבה יכולים למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס (עד לתקרה שנקבעה לפטור) כבר בעת סיום העבודה, ולהשאיר בקופה רק את הפיצויים שחייבים במס למטרת קצבה. בדרך זו הם דוחים את התחשבנות המס עד למועד הפרישה (במקום לשלם מס על הפיצויים כיום, הם יקבלו קצבה חודשית בפרישה, שעליה יחולו כללי המס על קצבאות).
  • מי שבחרו ברצף קצבה רשאים להתחרט בכל עת ולמשוך את כספי הפיצויים ישירות מקופת הגמל, בהתאם לתנאים. במקרה זה ינוכה להם מס הכנסה עבור הסכומים שעולים על התקרה הפטורה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים