הקדמה:

עובד שכספי פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם הופקדו (כולם או חלקם) בביטוח הפנסיוני או בקופת גמל אחרת הרשאית לשלם קצבה חודשית, רשאי לבחור להשאיר את הכספים בקופת הגמל ולקבל אותם בגיל פרישה מעבודה, בתור קצבה חודשית
עובד שבוחר ברצף קצבה רשאי להתחרט בכל עת ולמשוך את כספי הפיצויים ישירות מהמעסיק. במקרה זה ינוכה לו מס הכנסה עבור הסכומים שעולים על התקרה הפטורה

עובד שכספי פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם הופקדו (כולם או חלקם) בקופת גמל לקצבה (קופת גמל הרשאית לשלם קצבה חודשית), רשאי לבחור לייעד את הכספים למטרות שונות: משיכת הכספים במזומן, השארת הכספים ככספי פיצויים שיצורפו לכספי הפיצויים מהמעסיקים העתידיים (רצף פיצויים) או לייעד את הכספים לקצבה, כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלו, ובאופן זה להגדיל את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה.

חשוב לדעת

  • באפשרותו של עובד לבחור לייעד את כספי הפיצויים לקצבה לגיל פרישה, רק אם הפיצויים נצברו בקופות לקצבה (קופות גמל שמוסמכות לשלם קצבה חודשית, להבדיל מקופות גמל הוניות שמשלמות את כל הסכום שהצטבר אצלן בתשלום אחד).
  • עובד שבחר ברצף קצבה יכול לנצל את הזכאות לפטור ממס על הפיצויים על-ידי משיכת חלק מהפיצויים עד לתקרה הפטורה ממס כבר בעת סיום העבודה, ולהשאיר בקופה רק את הפיצויים החייבים במס למטרת קצבה.
  • בדרך זו העובד דוחה את התחשבנות המס עד למועד הפרישה, כלומר במקום לשלם מס על הפיצויים כיום, הוא יקבל בגינם קצבה חודשית בפרישה, שעליה יחולו כללי המס על קצבאות.
  • עובד שבוחר ברצף קצבה רשאי להתחרט בכל עת ולמשוך את כספי הפיצויים במזומן. במקרה זה ינוכה לו מס הכנסה עבור הסכומים שעולים על התקרה הפטורה.
הערת עריכה
האם כשהוא מתחרט הוא יכול למשוך חלק מהפיצויים (בתשלום מס או בפטור) ולייעד את השאר לרצף קצבה או לצרף פיצויים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:01, 20 במרץ 2019 (IST)

חקיקה ונהלים