הקדמה:

שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית ספר כוללים בין היתר בדיקות גדילה, ראיה ושמיעה
לטבלת הבדיקות המתקיימות במהלך שנת הלימודים באתר משרד הבריאות

שירותי הבריאות לתלמידי כיתות א'-ט', ניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהמשך לשירות המונע הניתן בטיפת חלב.

  • במסגרת שירותי הבריאות, התלמידים נבדקים כדי לזהות ולגלות מוקדם ככל האפשר בעיות או ליקויים גופניים.
  • במקרה שלא בוצעה בדיקת ראייה ובדיקת רופא בגן חובה, הבדיקות תבוצענה בבית הספר.
  • הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות גדילה, סינון ראייה, סינון שמיעה וכן בדיקות שיניים.

מי זכאי?

  • תלמידי כיתות א'- ט'.

תהליך מימוש הזכות

  • ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים.
  • על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד.
  • בית הספר יעביר את הטפסים החתומים על-ידי ההורים לנותן שירותי הבריאות לתלמיד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י