הקדמה:

החל ממשכורת דצמבר 2017 עלה שכר המינימום של כל העובדים, ובכללם עובדי חברות הניקיון והתחזוקה, ל-28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה
בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות, החל מה-01.04.2018 שכר המינימום לשעה של כלל העובדים הוא 29.12 ש"ח
שכר יומי של עובד ניקיון ותחזוקה במשרה חלקית שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, יהיה בשווי של לפחות 3 שעות עבודה גם אם עבד פחות שעות
עובדי חברות ניקיון זכאים לתוספות שכר שונות, כמו: תוספת ותק, תוספת עבור עבודה מיוחדת ותוספת עבור יום עבודה מפוצל


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל שכר מינימום כמו כלל העובדים במשק ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בצווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים שונים נקבעו לעתים הסדרים המעניקים לעובדי חברות ניקיון שכר גבוה יותר, ועל המעסיק חלה חובה לשלם שכר זה.
 • תשלום של שכר נמוך יותר ייחשב כהפרה של החובה לשלם שכר מינימום. למידע נוסף ראו שכר מינימום.
 • בהתאם לסעיף ח2 (4) בהסכם קיבוצי בענף הניקיון 1979, עובד במשרה חלקית שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, זכאי לקבל שכר יומי בשווי של 3 שעות עבודה לפחות, גם אם עבד פחות מ-3 שעות באותו יום.

שכר המינימום לשעה של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מאפריל 2018

שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מ-01.01.2017 ועד 31.03.2018

 • החל ממשכורת ינואר 2017 (ששולמה בראשית פברואר 2017) שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זהה לשכר המינימום של כלל העובדים.
  • ממשכורת ינואר 2017 ועד משכורת נובמבר 2017 שכר המינימום היה 26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
  • מדצמבר 2017 שכר המינימום עלה ל-28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 לחודש למשרה מלאה.

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.07.2016 ועד 31.12.2016

 • החל מ-01.07.2016 ועד 31.12.2016, שכר המינימום של כל עובדי הניקיון בארץ היה 25.94 ש"ח לשעה או שכר חודשי של 4,825 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות), כשכר המינימום הכללי במשק.
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ש"ח לשעה או 4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.04.2015 ועד 30.06.2016

 • שכר המינימום של כל עובדי הניקיון והתחזוקה בארץ היה 25 ש"ח לשעה או שכר חודשי של 4,650 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות), כשכר המינימום הכללי במשק.
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ש"ח לשעה או 4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון החל מיום 01.07.2014 ועד 31.03.2015

 • שכר המינימום של כל עובדי הניקיון בארץ היה 24.98 ש"ח לשעה או שכר חודשי של 4,646.25 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות).
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ש"ח לשעה או 4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון החל מיום 01.03.2014 ועד יום 30.06.2014

עובדי ניקיון בחברות שאינן נותנות שירותי נקיון לבתי מלון

 • שכר המינימום של עובדי הניקיון בארץ מלבד עובדי ניקיון בבתי מלון היה 24.98 ש"ח לשעה, או שכר חודשי של 4,646.25 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות).
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ש"ח לשעה או 4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

עובדי ניקיון בבתי מלון

 • עובדים המועסקים בחברת ניקיון ושמירה שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, היו זכאים עד יום 30.06.2014 לשכר מינימום הגבוה ב-2.5% משכר המינימום הנהוג במשק - 4,407.50 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ו-23.70 ש"ח לשעה. למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
 • שאר העובדים קיבלו שכר מינימום לפי התעריף הנהוג במשק (4,300 ש"ח לחודש במשרה מלאה ו-23.12 ש"ח לשעה).

גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון החל מיום 01.11.2013 ועד 28.02.2014

 • גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון השתנה בהתאם לסוג המעסיק, לסוג מזמין השירות ולחלקיות המשרה של העובד. אם חלו על עובד מספר הסדרים, הוא היה זכאי לקבל את השכר הגבוה ביותר מבין כל ההסדרים:
  • עובדי חברות ניקיון העובדים בגופים ציבוריים היו זכאים לשכר מינימום בגובה 4,646.25 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ולשכר שעתי של 24.98 ש"ח - זאת החל ממשכורת חודש ספטמבר 2013 (לפני מועד זה הם היו זכאים לשכר המינימום הרגיל הקבוע במשק). למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
  • עובדי חברות ניקיון המועסקים בחברת ניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, היו זכאים לשכר מינימום הגבוה ב-2.5% משכר המינימום הנהוג במשק - 4,407.50 ש"ח בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ו-23.70 ש"ח לשעה. למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
  • עובדי חברות ניקיון אחרים קיבלו שכר מינימום לפי התעריף הנהוג במשק (4,300 ש"ח לחודש במשרה מלאה ו-23.12 ש"ח לשעה). למידע נוסף ראו שכר מינימום.

עובד שחלים עליו מספר הסדרים שונים

 • אם חלים על עובד מספר הסדרים שונים שקובעים את שכרו, הוא יהיה זכאי לשכר הגבוה מביניהם.
דוגמה
עובד בחברת ניקיון ושמירה, שרוב עובדיה הם עובדי שמירה, והוא עצמו מבצע את עבודתו כדרך קבע בגוף ציבורי, היה זכאי החל מספטמבר 2013 לשכר המינימום של עובדי ניקיון במגזר הציבורי (24.98 ש"ח לשעה) ולא לשכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה (23.70 ש"ח לשעה) וגם לא לשכר המינימום הרגיל במשק (23.12 ש"ח).
דוגמה
העובד בדוגמה הקודמת לא היה זכאי בחודש אוקטובר 2013 לשכר של 24.98 ש"ח לשעה (היות ששכר המינימום המוגדל לעובדי ניקיון במגזר הציבורי חל רק מספטמבר 2013). העובד היה זכאי לשכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה בסך 23.70 ש"ח לשעה (מכיוון שהוא עובד בחברה שרוב עובדיה הם עובדי שמירה), ולא לשכר המינימום הרגיל במשק (23.12 ש"ח).
 • החל מחודש יולי 2014 שכר המינימום הוא אחיד לכלל עובדי הניקיון.

עובד במשרה חלקית

 • עובד במשרה חלקית זכאי לקבל שכר יומי בשווי של 3 שעות עבודה לפחות, גם אם עבד פחות מ-3 שעות.
 • אם עבד 3 שעות או יותר ביום מסוים, יקבל את שכר המינימום כפול מספר השעות שעבד. אם עבד פחות מ-3 שעות באותו יום, הוא יקבל שכר יומי שווה ערך ל-3 שעות עבודה.
 • הוראה זו רלוונטית אך ורק לעובדי ניקיון ותחזוקה שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל (בהתאם לסעיף ח2 (4) בהסכם קיבוצי בענף הניקיון 1979).
דוגמה
 • עובד בחברה שבעליה חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, עבד בשבוע הראשון של חודש יולי 2014 יומיים בשבוע: ביום הראשון עבד 5 שעות וביום השני עבד שעתיים. סה"כ עבד 7 שעות באותו שבוע.
 • העובד זכאי לשכר של 8 שעות באותו שבוע (5 שעות עבור היום הראשון ו-3 שעות עבור היום השני, למרות שעבד בו רק שעתיים).
 • שכרו של העובד באותו שבוע היה 199.84 ש"ח (24.98 ש"ח לשעה X‏ 8 שעות).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תוספות לשכר המינימום

 • לשכר המינימום עשויות להתווסף תוספות שונות, כגון:
 • במקרים אלה שכר המינימום של העובד יורכב מתעריף המינימום (בהתאם למפורט למעלה) בצירוף התוספות, שלהן הוא זכאי. את התוצאה המתקבלת יש להכפיל במספר השעות שעבד (ובתנאי ששכרו היומי לא יהיה נמוך משווי שכר של שעות שעות).
 • אי תשלום התוספות נחשב להפרת החובה לשלם את שכר המינימום.

חשוב לדעת

 • קיימים רכיבים בשכר שמתווספים על שכר המינימום ואינם חלק ממנו (כלומר אסור למעסיק לכלול אותם בתוך שכר המינימום, ועליו לשלם אותם בנוסף לשכר המינימום). למידע נוסף ראו שכר מינימום.
 • למידע בנוגע להפרות טיפוסיות של החובה לשלם שכר מינימום ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
 • תשלום שכר הנמוך משכר המינימום, שמפורט בערך זה, או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
 • למידע נוסף הקשור לשכר המינימום ראו שכר מינימום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים