שכר המינימום הוא 5,571.75 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-30.61 ₪ לשעה
שכר יומי של עובד ניקיון ותחזוקה במשרה חלקית שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, יהיה בשווי של לפחות 3 שעות עבודה גם אם עבד פחות שעות
עובדי חברות ניקיון זכאים לתוספות שכר שונות, כמו: תוספת ותק, תוספת עבור עבודה מיוחדת ותוספת עבור יום עבודה מפוצל


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל שכר מינימום כמו כלל העובדים במשק ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • ב- 01.04.2023, עלה שכר המינימום מ-5,300 ₪ לחודש עבודה מלא ו- 29.12 ₪ לשעה , ל- 5,571.75 ₪ לחודש עבודה מלא ו- 30.61 ₪ לשעה.
 • תשלום של שכר נמוך יותר ייחשב כהפרה של החובה לשלם שכר מינימום. למידע נוסף ראו שכר מינימום.
 • בצווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים שונים בעבר נקבעו לעתים הסדרים המעניקים לעובדי חברות ניקיון שכר גבוה יותר, ועל המעסיק חלה חובה לשלם שכר זה.
 • בהתאם לסעיף ח2 (4) בהסכם קיבוצי בענף הניקיון 1979, עובד במשרה חלקית שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, זכאי לקבל שכר יומי בשווי של 3 שעות עבודה לפחות, גם אם עבד פחות מ-3 שעות באותו יום.

שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.04.2023

 • שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.04.2023 הוא 5,571.75 ₪ לחודש עבודה מלא ו- 30.61 ₪ לשעה.

שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מ-01.01.2017 ועד מרץ 2023

 • החל ממשכורת ינואר 2017 (ששולמה בראשית פברואר 2017) שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זהה לשכר המינימום של כלל העובדים.
  • החל מה- 01.04.2018, ובעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות שכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי ב-182 (במקום ב-186) וועמד על 29.12 ₪ לשעה.
  • מדצמבר 2017 ועד 31.03.2018 שכר המינימום עלה ל-5,300 לחודש למשרה מלאה, ו-28.49 ₪ לשעה
  • ממשכורת ינואר 2017 ועד משכורת נובמבר 2017 שכר המינימום היה -5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה ו- 26.88 ₪ לשעה.

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.07.2016 ועד 31.12.2016

 • החל מ-01.07.2016 ועד 31.12.2016, שכר המינימום של כל עובדי הניקיון בארץ היה 25.94 ₪ לשעה או שכר חודשי של 4,825 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות), כשכר המינימום הכללי במשק.
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ₪ לשעה או 4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה החל מיום 01.04.2015 ועד 30.06.2016

 • שכר המינימום של כל עובדי הניקיון והתחזוקה בארץ היה 25 ₪ לשעה או שכר חודשי של 4,650 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות), כשכר המינימום הכללי במשק.
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ₪ לשעה או 4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של כלל עובדי חברות הניקיון החל מיום 01.07.2014 ועד 31.03.2015

 • שכר המינימום של כל עובדי הניקיון בארץ היה 24.98 ₪ לשעה או שכר חודשי של 4,646.25 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות).
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ₪ לשעה או 4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון החל מיום 01.03.2014 ועד יום 30.06.2014

עובדי ניקיון בחברות שאינם נותני שירותי ניקיון לבתי מלון

 • שכר המינימום של עובדי הניקיון בארץ מלבד עובדי ניקיון בבתי מלון היה 24.98 ₪ לשעה, או שכר חודשי של 4,646.25 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות).
 • אחראי ניקיון היה זכאי לשכר מינימום של 26.09 ₪ לשעה או 4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה (186 שעות).

עובדי ניקיון בבתי מלון

 • עובדים המועסקים בחברת ניקיון ושמירה שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, היו זכאים עד יום 30.06.2014 לשכר מינימום הגבוה ב-2.5% משכר המינימום הנהוג במשק - 4,407.50 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ו-23.70 ₪ לשעה. למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
 • שאר העובדים קיבלו שכר מינימום לפי התעריף הנהוג במשק (4,300 ₪ לחודש במשרה מלאה ו-23.12 ₪ לשעה).

גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון החל מיום 01.11.2013 ועד 28.02.2014

 • גובה שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון השתנה בהתאם לסוג המעסיק, לסוג מזמין השירות ולחלקיות המשרה של העובד. אם חלו על עובד מספר הסדרים, הוא היה זכאי לקבל את השכר הגבוה ביותר מבין כל ההסדרים:
  • עובדי חברות ניקיון העובדים בגופים ציבוריים היו זכאים לשכר מינימום בגובה 4,646.25 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ולשכר שעתי של 24.98 ₪ - זאת החל ממשכורת חודש ספטמבר 2013 (לפני מועד זה הם היו זכאים לשכר המינימום הרגיל הקבוע במשק).
  • עובדי חברות ניקיון המועסקים בחברת ניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, היו זכאים לשכר מינימום הגבוה ב-2.5% משכר המינימום הנהוג במשק - 4,407.50 ₪ בחודש למשרה מלאה (186 שעות) ו-23.70 ₪ לשעה. למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
  • עובדי חברות ניקיון אחרים קיבלו שכר מינימום לפי התעריף הנהוג במשק (4,300 ₪ לחודש במשרה מלאה ו-23.12 ₪ לשעה). למידע נוסף ראו שכר מינימום.

עובד שחלים עליו מספר הסדרים שונים

 • החל משנת 2017, שכר המינימום של עובדי ניקיון זהה לשכר המינימום של כלל העובדים במשק. בתקופות בהם חלו על עובד ניקיון מספר הסדרים שונים שקובעים את שכרו, הוא היה זכאי לשכר הגבוה מביניהם.
דוגמה
עובד בחברת ניקיון ושמירה, שרוב עובדיה הם עובדי שמירה, והוא עצמו מבצע את עבודתו כדרך קבע בגוף ציבורי, היה זכאי בספטמבר 2013 לשכר המינימום של עובדי ניקיון במגזר הציבורי (24.98 ₪ לשעה) ולא לשכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה (23.70 ₪ לשעה) וגם לא לשכר המינימום הרגיל במשק (23.12 ₪).