הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שהחברה שהם מועסקים בה חברה באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, זכאים לתוספת תשלום עבור ימי עבודה מפוצלים
הזכאות לתוספת היא רק במקרים שבהם המעסיק הוא זה שהחליט כי יום העבודה יהיה מפוצל
התוספת היא בשיעור 20% מהתעריף שנקבע לניקוי משרדים, עבור כל שעה שבה העובדים עבדו ביום המפוצל


סעיף ח2 להסכם קיבוצי בענף הניקיון והתחזוקה 1979 קובע כי עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שהחברה שהם מועסקים בה חברה באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, זכאים לתוספת תשלום של 20% מהתעריף שנקבע לניקוי משרדים, אם נדרשו על-ידי המעסיק לעבוד יום עבודה מפוצל (הכולל הפסקה של שעתיים לפחות).

  • בעבר נחתם צו הרחבה שהחיל את ההסכם על כל חברות הניקיון בארץ. צו הרחבה זה בוטל עם חתימת צו הרחבה חדש שנכנס לתוקף ב-01.03.2014, אך ההסכם הקיבוצי עצמו לא בוטל והוא מחייב את כל החברות המספקות שירותי ניקיון ותחזוקה החברות באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל.

מי זכאי?

  • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה העונים על כל התנאים הבאים:
    • החברה שהם מועסקים בה חברה באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל.
    • הם עבדו יום עבודה מפוצל, הכולל הפסקה של שעתיים לפחות בין שני חלקיו.
    • המעסיק הוא זה שהחליט כי העובדים יעבדו באופן מפוצל באותו יום.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
  • בכל מקרה שקבלן השירותים (החברה המעסיקה) מפר את חובתו לשלם את תוספת התשלום עבור יום העבודה הממפוצל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. במקרה כזה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים