הקדמה:

חיפוש על גופו של חייב בהוצאה לפועל או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו
אסור לבצע חיפוש על גופו של חייב בפרהסיה
חיפוש על גופה של אישה יבוצע ע"י אישה בלבד


  • חוק ההוצאה לפועל קובע כי יש לשמור על כבודו ופרטיותו של חייב, בעת שמבוצע חיפוש בגופו או בכליו. החוק קובע כי:
  • חיפוש על גופה של אישה ייעשה על-ידי אישה.
  • חיפוש על גופו של החייב או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של החייב ופרטיותו.
  • אם ההחלטה על ביצוע חיפוש על גופו ובכליו של החייב נעשית בנוכחותו בפני הרשם, החיפוש לא יבוצע בפרהסיה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים