הקדמה:

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גופו של חייב, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) שבהחזקתו
חיפוש על גופו של החייב או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של החייב ופרטיותו


  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו.
  • אם החייב עומד לפני רשם ההוצאה לפועל (במהלך דיון, בקשה או כל הליך אחר), יכול רשם ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • הזוכה בתיק רשאי לבקש לערוך חיפוש על גופו של חייב, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) שהחזקתו.

למי ואיך פונים

  • החלטה על חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, יכולה להיעשות ביוזמתו של רשם ההוצאה לפועל או כתוצאה מבקשה שהגיש הזוכה.
  • בקשה לעריכת חיפוש יכולה להיעשות בעל-פה, אם הדבר נעשה בזמן הדיון, כשהחייב נוכח בפני רשם ההוצאה לפועל.
  • הזוכה יכול להגיש בקשה בכתב לעריכת חיפוש.
הערת עריכה
החוק לא מתיחס לאופן הגשת הבקשה. כאשר מדובר בבקשה כשהחייב נמצא בפני הרשם, אז כתוב שהבקשה תהיה ב"פ. באשר המקרים יש שתיקה. כיצד מגישים? בכתב? בטפסים אין סעד כזה חיפוש
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 15:00 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
מה לבי ההליך? תגובה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 15:00 (IST)

ערעור

הערת עריכה
האם ניתן לערער? אם בזמן הדיון הרשם מורה על חיפוש, האם יש טעם לערער כי יחפשו עליו בכל מקרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 15:00 (IST)

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים