רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גופו של חייב, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) שבהחזקתו
חיפוש על גופו של החייב או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של החייב ופרטיותו


  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו.
  • אם החייב עומד לפני רשם ההוצאה לפועל (במהלך דיון, בקשה או כל הליך אחר), יכול רשם ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • הזוכה בתיק רשאי לבקש לערוך חיפוש על גופו של חייב, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) שהחזקתו.

למי ואיך פונים

  • החלטה על חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, יכולה להיעשות ביוזמתו של רשם ההוצאה לפועל או כתוצאה מבקשה שהגיש הזוכה.
  • בקשה לעריכת חיפוש יכולה להיעשות בעל-פה, אם הדבר נעשה בזמן הדיון, כשהחייב נוכח בפני רשם ההוצאה לפועל.
  • הזוכה יכול להגיש בקשה בכתב לעריכת חיפוש.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים