הורה מיועדים זכאים לשעת הורות (שעת הנקה) למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה
ההטבה ניתנת לאחד מההורים לפי בחירתם
ניתן לחלק את הזכות בין בני הזוג, כך שכל אחד מהם ינצל את הזכאות בימים אחרים או שרק אחד מהם ינצל אותה
אם לא חילקו בני הזוג ביניהם את ההטבה, וההורה שנבחר לקבל את ההטבה לא ניצל את מלוא ארבעת החודשים, יכול ההורה האחר לנצל את יתרת התקופה שלא נוצלה
ראו סעיפים 7(ג)(3), 9ג(ב), 9ג(ג)(1) לחוק עבודת נשים

הורים מיועדים זכאים לשעת הורות (שעת הנקה) שמשמעותה: זכאות לעבוד שעה אחת פחות ביום, ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

 • ההטבה ניתנת לאחד משני ההורים לפי בחירתם.
 • ישנם מקומות עבודה שבהם הורחבה הזכאות למשך שנה מתום חופשת הלידה.
 • החל מה-28.08.2016 ניתן לחלק, בתנאים מסוימים, את הזכות (הנקראת גם "שעת הורות") בין בני הזוג, כך שכל אחד מהם ינצל את הזכאות בימים אחרים או שרק אחד מהם ינצל אותה, כפי שמפורט בהמשך.
 • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.
 • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות ראו שעת הורות(שעת הנקה) (פסקת "משך תקופת הזכאות לשעת הורות").

מי זכאי?

 • אחד משני ההורים המיועדים לפי בחירתם, ובלבד שהוא עובד במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו, או לפחות 174 שעות בחודש, לפי הנמוך מביניהם (בן הזוג של אותו הורה יכול לנצל את ההטבה עבור יתרת התקופה שלא נוצלה על ידי בן הזוג הראשון).

חלוקת הזכות בין בני הזוג

 • במקרה שבני זוג מעוניינים לחלק ביניהם את ניצול שעת ההורות עליהם להודיע על כך למעסיקיהם.
  • על כל אחד מבני הזוג למסור למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום חופשת הלידה, הצהרה חתומה על גבי טופס הצהרה שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכאות לשעת הורות עם בן/בת הזוג.
  • אם בני הזוג מסרו את טופס ההצהרה במועד מאוחר יותר, הם יהיו רשאים לחלק ביניהם את הזכאות רק כעבור 21 ימים מיום מסירת ההצהרה, ובינתיים ההטבה תינתן רק לאחד מבני הזוג על פי העדפתם.
  • בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם הוא ינצל את זכאותו להיעדר שעה אחת. ניתן באופן חד פעמי לחרוג מההצהרה ולממש את הזכאות באופן שונה, אך לשם כך על כל אחד מבני הזוג לקבל את הסכמת מעסיקו.
  • ניתן לערוך שינוי קבוע במימוש הזכאות לשעת ההורות. לשם כך על שני בני הזוג למסור למעסיקיהם מחדש טופס הצהרה, והשינוי ייכנס לתוקף כעבור 21 ימים. אם אחד מבני הזוג עובד במשמרות ייכנס השינוי לתוקף חודש לאחר שתימסר ההצהרה החדשה.
 • עובדים במשמרות בענף התעשייה או בענף המלונאות - עובדת ובן/בת זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף התעשייה או בענף המלונאות רשאים לממש את הזכאות לשעת הורות לסירוגין, כלומר במקום ימים קבועים בשבוע ייקבעו תקופות רצופות שבהן כל אחד מבני הזוג ינצל את הזכאות וייעדר שעה אחת מעבודתו, בתנאי שכל תקופה כזו תארך לפחות 3 שבועות. אם המעסיק של בן הזוג שעובד במשמרות מסכים לתקופות קצרות יותר, ניתן לאפשר זאת.
דוגמה
בני זוג שאחד מהם עובד במשמרות בענף המלונאות, וסוכם כי בשלושת השבועות הראשונים בן הזוג הראשון ינצל את הזכאות, בשלושת השבועות לאחר מכן ינצל בן הזוג השני את הזכאות, ולאחר מכן שוב בן הזוג הראשון וכו' (בכל פעם אחד מבני הזוג מנצל את ההטבה במשך 3 שבועות לפחות לפני שהוא מעביר אותה לבן הזוג השני, מלבד במקרה שבו המעסיק של העובד במשמרות מסכים לתקופות קצרות יותר).
 • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.
 • אם לא חילקו בני הזוג ביניהם את ההטבה, וההורה שנבחר לקבל את ההטבה לא ניצל את מלוא ארבעת החודשים, יכול ההורה האחר לנצל את יתרת התקופה שלא נוצלה

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • הזכות ניתנת להורה המיועד העובד במשרה מלאה בלא קשר לוותק שלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים