הקדמה:

בני משפחה של הרוגי מלכות זכאים לקבלת תגמול חודשי
התגמול זהה לתגמול המשולם למשפחות חיילים שנספו במערכה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה מדרגה ראשונה של הרוגי מלכות עשויים להיות זכאים לקבלת תגמול בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

  • אזרחים תושבי ישראל שהם:
    • מי שהיתה אשתו של הרוג מלכות ביום מותו, או אישה שהתגוררה עמו וביום מותו הייתה הידועה בציבור שלו, גם אם נישאה לאחר מכן.
    • מי שהיה בעלה של הרוגת מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן.
    • ילד של הרוג מלכות.
    • הורה של הרוג מלכות, כולל הורה חורג והורה מאמץ.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות