הקדמה:

בני זוגם וילדיהם של אסירי ציון ששוחררו ממאסר זכאים להמשך קבלת תגמול לתקופה של 12 חודשים מיום השיחרור
התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות
למידע נוסף בנושא ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


  • אם אסיר ציון שוחרר ממאסר, תשלום התגמול לבת הזוג והילדים (במקרה שקיבלו תגמול בתקופת המאסר) יימשך 12 חודשים מיום שחרורו.
  • אם אסיר הציון עלה ארצה במהלך 12 החודשים הללו, בת הזוג והילדים ימשיכו לקבל את התגמול במשך שישה חודשים מיום עלייתו.
  • לא ניתן לקבל כפל גמלאות. לכן אם אסיר ציון זכאי בעצמו לגמלה, ינוכה מהגמלה הסכום ששולם לבת זוגו ולילדיו עבור התקופה שלאחר עלייתו ארצה. לא ינוכה סכום העולה על גובה הגמלה שלו.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לגבות את התגמול תוך שנה מהיום שהוצע לשלמו, ואם לא, הזכות לקבלו תפקע, אלא אם הביטוח הלאומי החליט אחרת.
  • אסיר ציון שאין בו תלויים ונמצא במוסד לנכים, לקשישים וכד' על חשבון המדינה, הסוכנות או רשות מקומית, יוקטן התגמול המשולם לו ב-75% החל מהחודש הרביעי בו הוא נמצא במוסד, וכל עוד הוא נמצא בו.
  • אם זכאי לתגמול נפטר מבלי שקיבל את כל התגמול המגיע לו, ישולם התגמול לבן/ת זוגו ואם אין לו בן/ת זוג, ליורשיו על פי דין.
  • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות.
  • לפרטים נוספים על תשלום התגמול באתר המוסד לביטוח לאומי

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות