חיילי מילואים שביצעו 9-5 ימי מילואים במצטבר במשך שנה קלנדרית זכאים לתשלום עבור הוצאות שנגרמו להם עקב שירות המילואים
התגמול הוא בסך 266 ₪ עבור כל תקופת המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חיילי מילואים שביצעו בשנה קלנדרית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר) בין 5 ל-9 ימי מילואים במצטבר זכאים לתגמול עבור הוצאות שנגרמו להם עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד').

  • התגמול הוא בסכום של 266 ₪ עבור כל תקופת המילואים (ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה).

מי זכאי?

  • מי שביצעו בשנה קלנדרית בין 5 ל-9 ימי מילואים במצטבר (ולכן לא זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד).
  • שירות רצוף שהחל בשנה קלנדרית אחת והסתיים בשנה הקלנדרית העוקבת ייחשב כמזכה בתגמול עבור השנה הקלנדרית שבה התחיל (אלא אם נקבע אחרת).

תהליך מימוש הזכות

  • התגמולים משולמים עד לתאריך ה-1.5 בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לפי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק השתנה יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • מי שסבורים כי התגמולים שקיבלו לא תואמים את ימי השירות שביצעו בשנה הקודמת יפנו למוקד המילואים (טלפון 1111 שלוחה 4) כדי לעדכן את רישומי הימים והזכאות.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים