הקדמה:

חיילי מילואים שאינם מקבלים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד, זכאים לתשלום עבור הוצאות שנגרמו להם עקב שירות המילואים, החל מהיום ה-5 לשירות
סכום התגמול ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
למידע נוסף, ראו באתר אכ"א


חיילי מילואים שאינם זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד, יקבלו תגמול עבור הוצאות שנגרמו להם עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד'), החל מהיום ה-5 לשירות.

  • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (השנה שמתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר) שבגינה משולמים התגמולים.
  • ההשתתפות בהוצאות היא בסך 200 ש"ח לכל תקופת המילואים, ובתנאי שתקופת המילואים היתה בין 5 ל-9 ימים רצופים.
  • גובה ההחזר הוא עבור כל התקופה ברצף ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק של חייל המילואים השתנה, יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • חיילי מילואים שהתגמולים שקיבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
  • לבדיקת היקף ימי המילואים ופרטי חשבון הבנק, ניתן להיכנס לאזור האישי באתר המילואים ולצפות בפרטים האישיים. כמו כן ניתן להתקשר למוקד המילואים של צה"ל שמספרו 1111.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

  • צה"ל

חקיקה ונהלים