הקדמה:

חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול מיוחד" בהתאם למספר הימים ששירתו בשנה החולפת
התגמול המיוחד יוענק לחיילים שביצעו בין 32 ל-60 ימי מילואים במצטבר בשנה הקודמת
סכום התגמול ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
למידע נוסף, ראו באתר אכ"א


על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים ל"תגמול מיוחד" המשולם על-ידי מופ"ת - הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל.

  • כללי הזכאות לתגמול נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (השנה שמתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר) שבגינה משולמים התגמולים.
  • סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה-60. גובה התגמול יהיה 133 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-66.5 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
  • התגמול המיוחד משולם עד לתקופה של 60 יום, אולם בעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו על-ידי ראש אגף כוח אדם (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה, מקביליהם בזרועות וצוות אוויר) יקבלו תגמול מיוחד למפקדים שביצעו מעל 60 ימי שמ"פ.

מי זכאי?

  • תגמול מיוחד משולם לכל חייל מילואים ששירת בשנה הקלנדרית החולפת לפחות 32 ימים במצטבר.

תהליך מימוש הזכות

  • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק של חייל המילואים השתנה, יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • חיילי מילואים שהתגמולים שקיבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
  • לבדיקת היקף ימי המילואים ופרטי חשבון הבנק, ניתן להיכנס לאזור האישי באתר המילואים ולצפות בפרטים האישיים. כמו כן ניתן להתקשר למוקד המילואים של צה"ל שמספרו 1111..

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

  • צה"ל

חקיקה ונהלים