חיילי מילואים שביצעו בין 32 ל-60 ימי מילואים בשנה החולפת זכאים לתגמול מיוחד
סכום התגמול: 133 ₪ על כל יום שמ"פ ו-66.5 ₪ על שירות מילואים חצי יומי
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חיילי מילואים שביצעו בין 32 ל-60 ימי מילואים במצטבר בשנה קלנדרית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר) זכאים לתגמול מיוחד.

מי זכאי?

  • חיילי מילואים שביצעו בין 32 ל-60 ימי שמ"פ במצטבר בשנה.

תהליך מימוש הזכות

  • התגמולים משולמים תוך 60 ימים בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לפי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק השתנה יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • מי שסבורים כי התגמולים שקיבלו לא תואמים את ימי השירות שביצעו בשנה הקודמת יפנו למוקד המילואים (טלפון 1111 שלוחה 4) כדי לעדכן את רישומי הימים והזכאות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים