מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקבלת תוספת עבור בן זוג מאותו מין


מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לתוספת עבור בני זוגם ועבור שני הילדים הראשונים.

  • בני זוג מאותו מין ייחשבו כ"בני זוג" לעניין זה, ויהיו זכאים לתוספת, בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים