הקדמה:

מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקבלת תוספת עבור בן זוג מאותו מין


מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לתוספת עבור בני זוגם ועבור שני הילדים הראשונים.

  • בני זוג מאותו מין ייחשבו כ"בני זוג" לעניין זה, ויהיו זכאים לתוספת, בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים