הקדמה:

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים הזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לקצבה
שיעור התוספת הוא 1,850 ש"ח (נכון ל- 2021)
התוספת מחליפה את הגמלה ששולמה לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


החל מיום 01.04.2015, מקבלי קצבת שירותים מיוחדים הזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה, עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לקצבה.

 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • שיעור התוספת הוא 1,850 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

 • "נכה מונשם" המקבל קצבת שירותים מיוחדים בשיעור הגבוה (188%).
 • מקבל קצבה מופחתת בשל הכנסותיו יהיה זכאי לתוספת, אם נקבע כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.

הגדרת "נכה מונשם"

 • "נכה מונשם" מוגדר כמי שזקוק באופן רצוף, בכל שעות היום והלילה, למכונת הנשמה המחליפה את הפעולה הטבעית של הנשימה.
 • בהגדרת "נכה מונשם" לא נכללים מי שזקוקים למחוללי חמצן (כגון c-pap,bipap) או למכשירים המסייעים לנשימה העצמונית, אלא רק מי שזקוקים למכונה שהפסקת פעולתה ללא טיפול מיידי תפסיק את פעולת הנשימה ותסכן את חייהם.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.
 • אם מקבל קצבת שירותים מיוחדים שמונשם במכונת הנשמה אינו מקבל את התוספת, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים.
 • יש לצרף לתביעה/לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים