מקבלי קצבת שירותים מיוחדים מונשמים שזקוקים להשגחה צמודה זכאים לתוספת לקצבה בהתאם לתנאים שיפורטו
התוספת היא בסך 9,813 ₪ בחודש (נכון ל-2024)


מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% לפחות שזקוקים למכונת הנשמה או ל"הנשמה ביתית" עם השגחה צמודה עשויים לקבל תוספת לקצבה בתנאים שיפורטו.

 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה.
 • סכום התוספת הוא 9,813 ₪, נכון ל-2024.

מי זכאי?

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% לפחות, שעונים על אחד מ-3 הסעיפים:
  1. הם זקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף כדי להחליף את הפעולה הטבעית של הנשימה.
  2. הם זקוקים לפחות 16 שעות ביממה ל"הנשמה ביתית" רצופה בעזרת מכשיר Bipap, עם השגחה צמודה של אדם שיכול לתת מענה מיידי.
  3. הם מונשמים דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
   • הם זקוקים להנשמה לפחות 16 שעות ביממה.
   • הם זקוקים לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדם, ולאדם מיומן שמסוגל לחבר אותם למכונה בכל עת.
   • הם זקוקים להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בזמן המחלה.
 • בזכאות לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן כמו c-pap או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמונית.
 • מי שמקבלים קצבת שר"ם מופחתת בגלל הכנסותיהם ועולים מקבלי קצבת שר"ם גם זכאים לתוספת - בהתאם לתנאים שצוינו.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין לא מקבלים קצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.
 • אם מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שמונשמים במכונת הנשמה לא מקבלים את התוספת, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים.
 • יש לצרף לתביעה/לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • אם המסמכים לא ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך אם קיימת זכאות.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים