הקדמה:

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לקצבה
סכום התוספת הוא 9,293 ₪ בחודש (נכון ל-2023)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לתוספת לקצבה.

 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • סכום התוספת הוא 9,293 ₪, נכון ל-2023.

מי זכאי?

 • מי שמוגדרים כ"נכה מונשם" ומקבלים קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% לפחות.
 • מי שמקבלים קצבה מופחתת בגלל הכנסותיהם יהיו זכאים לתוספת אם נקבע כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.

הגדרת "נכה מונשם"

 • "נכה מונשם" - מי שזקוקים באופן רצוף בכל שעות היום והלילה למכונת הנשמה שמחליפה את הפעולה הטבעית של הנשימה. כלומר הפסקת פעולת המכונה ללא טיפול מיידי בה תפסיק את פעולת הנשימה ותסכן אותם באופן מיידי.
 • בהגדרת "נכה מונשם" לא נכללים מי שזקוקים למחוללי חמצן או למכשירים שמסייעים לנשימה העצמונית.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין לא מקבלים קצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.
 • אם מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שמונשמים במכונת הנשמה לא מקבלים את התוספת, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים.
 • יש לצרף לתביעה/לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • אם המסמכים לא ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך אם קיימת זכאות.

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים