הקדמה:

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לקצבה
החל מ-01.07.2021 סכום התוספת הועלה ל-8,663 ₪ בחודש
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לקצבה.

 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • סכום התוספת הוא 8,663 ₪, החל מ-01.07.2021.

מי זכאי?

 • "נכה מונשם" שמקבל קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% לפחות.
 • מי שמקבלים קצבה מופחתת בשל הכנסותיהם יהיו זכאים לתוספת אם נקבע כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.

הגדרת "נכה מונשם"

 • "נכה מונשם" מוגדר כמי שזקוק באופן רצוף, בכל שעות היום והלילה, למכונת הנשמה המחליפה את הפעולה הטבעית של הנשימה.
 • בהגדרת "נכה מונשם" לא נכללים מי שזקוקים למחוללי חמצן (כגון c-pap,bipap) או למכשירים המסייעים לנשימה העצמונית, אלא רק מי שזקוקים למכונה שהפסקת פעולתה ללא טיפול מיידי תפסיק את פעולת הנשימה ותסכן את חייהם.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין לא מקבלים קצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.
 • אם מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שמונשמים במכונת הנשמה לא מקבלים את התוספת, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים.
 • יש לצרף לתביעה/לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים