קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) משולמת עבור בוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום וכן בפעולות הקשורות במשק הבית
הזכאות לקצבה מותנית בקביעת אחוזי נכות בשיעורים המזכים על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה, הותאם עבורם מסלול מהיר לתביעה
שירות חדש מטעם המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש את התביעה באמצעות מוקד טלפוני 3928*
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דף זה מפרט לגבי הליך הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • לקצבת שר"ם זכאים מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובפעולות הקשורות במשק הבית, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
  2. גיל - הזכאות היא מגיל 18.
   • מי שהגיעו לגיל פרישה יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה אחרי גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקצבה רק אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני גיל הפרישה.
   • מי שנמצאו זכאים לקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבל אותה אחרי גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
  3. הם נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל יקבלו את הקצבה במשך 3 חודשים אחרי יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם מהארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי, עשויים להיות זכאים לקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם מהארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן (בהתאם לתנאי הזכאות).
  4. הם עונים על אחד מהתנאים הבאים -
   1. הם מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפחות (בתביעה שהוגשה לפני שנת 2022 נדרשו 60% לפחות).
   2. הם לא מקבלים קצבת נכות כללית, אך נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 75% והם עונים על שני התנאים הבאים:
    • הם לא מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי או תשלום עבור טיפול אישי/עזרה בבית על-פי חוק כלשהו.
    • הכנסתם החודשית מעבודה לא עולה על 62,680 ₪, נכון ל- 2024.
  5. הם לא מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם הם זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות, או שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%/שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו/שהם מרותקים למיטה. בעלי רכב יהיו זכאים לקצבה רק אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה:
 • מי ששוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום לא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

עולים נכים

 • עולים עם נכות קשה שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה מהיום ה-91 לעלייתם ולקצבת נכות מהיום ה-181, עד תום שנה לעלייתם.
 • לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.
 • למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.

שלבי ההליך

מסלול מהיר לאנשים עם מוגבלות קשה

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

שחרור מבדיקה רפואית

 • קיימת אפשרות לקבוע לגבי הזכאות לקצבה על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להגיע לוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה טופס הסכמה של החולה להחלטת הרופא במוסד לביטוח לאומי על סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי ימצא לנכון לזמן את החולה לבדיקה.
 • למי שמקבלים טיפולים כימותרפיים הגורמים לתופעות לוואי קשות, הזכאות נקבעת על סמך מסמכים רפואיים בלבד. למידע נוסף, ראו קביעת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים לחולי סרטן ללא נוכחות בוועדה רפואית.

מידע לעיוורים ולקויי ראייה

ערעור

בקשה לבדיקה חוזרת

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של התובע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים