הקדמה:

קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) משולמת עבור בוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום וכן בפעולות הקשורות במשק הבית
הזכאות לקצבה מותנית בקביעת אחוזי נכות בשיעורים המזכים על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה, הותאם עבורם מסלול מהיר לתביעה
שירות חדש מטעם המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש את התביעה באמצעות מוקד טלפוני 3928*
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דף זה מפרט לגבי הליך הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים בביטוח הלאומי העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. כמו כן נוספה בחינה של הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות הקשורות במשק הבית.
  2. גיל - הזכאות היא מגיל 18.
   • מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקבלת הקצבה, רק אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני גיל פרישה.
   • מי שנמצאו זכאים לקבלת הקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבלה לאחר גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
  3. הם נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצא בחו"ל יקבל את הקצבה במשך 3 חודשים לאחר יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם את הארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי עשויים להיות זכאים לקבלת הקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם את הארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים לזכאות.
  4. הם עומדים באחד מהתנאים הבאים -
   1. הם מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
   2. הם אינם מקבלים קצבת נכות כללית, אך נקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, והם עונים על שני התנאים הבאים:
  5. הם אינם מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה. כמו כן, אם הם בעלי רכב, הם יהיו זכאים לקצבה רק אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה:
 • נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

עולים נכים

 • עולים עם נכות קשה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה מהיום ה-91 לעלייתם ולקצבת נכות מהיום ה-181, עד תום שנה לעלייתם.
 • לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.
 • למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.


שלבי ההליך

מסלול מהיר לאנשים עם מוגבלות קשה

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

שחרור מבדיקה רפואית

 • קיימת אפשרות לקבוע לגבי הזכאות לקצבה על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להגיע לוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה טופס הסכמה של החולה להחלטת הרופא במוסד לביטוח לאומי על סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי ימצא לנכון לזמן את החולה לבדיקה.
 • למי שמקבלים טיפולים כימותרפיים הגורמים לתופעות לוואי קשות, הזכאות נקבעת על סמך מסמכים רפואיים בלבד. למידע נוסף, ראו קביעת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים לחולי סרטן ללא נוכחות בוועדה רפואית.

מידע לעיוורים ולקויי ראייה

ערעור

בקשה לבדיקה חוזרת

 • מי שתביעתם נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, יכולים לבקש בדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם.
 • כמו כן, ניתן לבדוק מחדש את הזכאות לקצבה בעקבות הוספת מבחן IADL הבודק את הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות משק הבית.
 • למידע נוסף, ראו הגשת תביעה חוזרת לקצבת שירותים מיוחדים.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של התובע.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים