הקדמה:

עולים עם נכות קשה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה, החל מהיום ה-91 לעלייתם ארצה ועד תום שנה לעלייה
שיעורי הקצבה, על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת, הם 50%- 1,202 ₪, 112%- 2,691 ₪, או 188%- 4,518 ₪ (נכון ל- 2023)
מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לעולה יהיו זכאים, בנוסף, לקצבת נכות כללית החל מהיום ה-181 לעלייתם ארצה ועד תום שנה לעלייה
לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לקצבת נכות כללית ולקצבת שירותים מיוחדים לפי הכללים הרגילים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עולים עם נכות קשה עשויים להיות זכאים לקצבאות הבאות:

 1. קצבת שירותים מיוחדים לעולה, החל מהיום ה-91 לעלייתם ארצה ועד תום שנה לעלייה.
 2. קצבת נכות כללית, החל מהיום ה-181 לעלייתם ארצה ועד תום שנה לעלייה, למי שנמצאו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה.
 • הזכאות נקבעת לפי מידת התלות של העולים בעזרת הזולת, מבלי שייבדקו אחוזי הנכות הרפואית שלהם.
 • לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.

מי זכאי?

 • עולים בשנה הראשונה לעלייתם לארץ, שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  1. בשל נכות קשה הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. בנוסף, נבחן הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות הקשורות במשק הבית.
  2. גילם בין 18 לגיל פרישה.

שיעורי קצבת שירותים מיוחדים לעולה נכון ל-2023

 • מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוקים להשגחה מתמדת, זכאים לקצבה בשיעור של 50%, בסך 1,202 ₪ לחודש.
 • מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאים לקצבה בשיעור של 112%, בסך 2,691 ₪ לחודש.
 • מי שתלויים לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאים לקצבה בשיעור של 188%, בסך 4,518 ₪ לחודש.

שיעורי קצבת נכות לעולה נכון ל-2023

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לעולה זכאים (מהיום ה-181 עד תום שנה לעלייה) לקצבת נכות מלאה בסך 4,063 ₪ לחודש.
 • מקבלי קצבת נכות שיש בהם תלויים זכאים לקבל תוספת לקצבה:
  • מי שיש להם בני זוג שהכנסתם אינה עולה על 6,766 ₪ ברוטו בחודש ושלא משולמת להם קצבה אחרת, זכאים לתוספת בסך 1,286 ₪ עבור בן/בת הזוג.
  • מי שיש להם ילדים (ראו הגדרת ילד) זכאים לתוספת עבור עד שני ילדים, בסך 1,048 ₪ לכל ילד.
  • למידע נוסף ראו תוספת תלויים לקצבת נכות כללית.

תהליך מימוש הזכות

 • לקראת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים, יש להכין מסמכים רפואיים המפרטים את המחלות שסובלים מהן, תרופות וטיפולים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
 • יש למלא טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ולצרף לו מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר שיוכיח את הצורך בעזרה והשגחה.
 • הגשת הטופס ומסמכי התביעה אפשרית באמצעות:
  1. שליחת טופס תביעה באופן מקוון בצירוף המסמכים הרפואיים וכתב ויתור על סודיות רפואית. היות שלא ניתן לחתום פיזית בפנייה מקוונת, אימות זהותם של התובעים יעשה באמצעות מילוי התאריך שבו הונפקה תעודת הזהות שלהם.
  2. מילוי טופס תביעה באופן מקוון והדפסתו, או הדפסה ומילוי טופס תביעה באופן ידני, והגשת הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  3. התקשרות למוקד טלפוני *3928 של המוסד לביטוח לאומי. נציגי המוקד ימלאו את התביעה, ויעדכנו את הפונה לגבי המשך הטיפול.
 • לאחר הגשת התביעה מקבלים זימון לוועדה רפואית לשירותים מיוחדים.
 • במקרים מסוימים, התובעים ייבדקו גם בבית על-ידי איש מקצוע כדי להעריך את מידת תלותם בזולת.
 • החלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות תישלח לביתם של תובעי הקצבה.
 • למי שתביעתם אושרה, הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים תחל מהיום ה-91 לעלייתם ארצה והזכאות לקצבת נכות תחל מהיום ה-181 לעלייתם ארצה, עד לתום השנה הראשונה.

קצבת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שהגיעו לגיל פרישה, עשויים לענות על תנאי הזכאות של גמלת סיעוד.
 • לא ניתן לקבל גם קצבה לשירותים מיוחדים וגם גמלת סיעוד, ויש צורך לבחור באחת מהן.
 • חשוב לשים לב שערכה של גמלת סיעוד בחלק מרמות הזכאות עלול להיות נמוך באופן משמעותי מגובה קצבת שירותים מיוחדים.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים