הקדמה:

תכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת מבקשת להקל על מצוקתם הכלכלית, הפיסית והנפשית של ניצולי שואה נזקקים
למידע נוסף ראו באתר ארגון "לתת"


תכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת נועדה לסייע לניצולי שואה נזקקים בערוב ימיהם - לאפשר להם לחיות בכבוד, להקל על מצוקתם הכלכלית, הפיסית והנפשית ולהעביר להם מסר של ערבות הדדית, כבוד, הערכה ודאגה.

 • התוכנית מעניקה סיוע הוליסטי פרטני ורחב לכל ניצול המוכר על ידי משרד הרווחה והופנה באמצעות עו"ס ממשרד הרווחה.
 • הזכאים לסיוע במסגרת התכנית, יקבלו חבילת סיוע הוליסטית, מכבדת ומיידית, המוענקת באופן אישי באמצעות מתנדבים קבועים לניצולי שואה חולים ונזקקים.
 • לאור העובדה שמדובר בחבילת סיוע מאוד רחבה, יכולה התוכנית לטפל במספר מוגבל של ניצולים. עדיפות בסיוע תינתן לניצולי שואה שעל פי הדוחות, זקוקים למכלול הרב ביותר של הסיוע שהתוכנית מעניקה, על מנת לעשות עבורם שינוי משמעותי.


נותני השירות

 • השירות ניתן על ידי ארגון לתת בשיתוף פעולה עם:
  • "הקרן הצרפתית לזכר השואה" המאפשרת סיוע קבוע ומתמשך ל-1000 ניצולים.
  • קופות החולים "כללית", "מכבי" ו"מאוחדת", המסייעות באיתור ניצולים נזקקים שלהם הוצאות גבוהות בעבור תרופות ומעקב אחר מצבם.
  • אגפי הרווחה העירוניים (בערים בהן פועלת התכנית), המסייעים באיתור ניצולים נזקקים, עדכון שוטף על מצבם והפנייה לגורמי טיפול רלוונטיים בהתאם.

אוכלוסיית יעד

 • ניצולי שואה העונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם הוכרו כניצולי שואה ע"י גורמים רשמיים וקיבלו פיצוי כלשהו בגין הסבל שעברו בתקופת השואה לרבות:
 2. הם מוגדרים כנזקקים על פי רשויות הרווחה, בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות:
  • הם מקבלים השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או
  • קיבלו המלצה של עובד סוציאלי מהמחלקה לקשיש ברשות המקומית.
 • ניצולים שלא עומדים בתנאים המצוינים למעלה עשויים, במקרים מיוחדים, להיות זכאים להטבה זו אם ניתנה בעבורם המלצה של עובד סוציאלי (מגורמי רווחה ובריאות רשמיים וארגונים המטפלים בניצולי שואה). ההמלצה עשויה להינתן במקרים הבאים:
  • הניצולים קרובים לסף הזכאות להשלמת הכנסה.
  • הניצולים נמצאים בתהליך הכרה כניצולי שואה.

אופן קבלת השירות

 • יש לפנות לארגון לתת בטלפון *6833 או 03-683-3388 שלוחות 154,144,107,147, להשאיר הודעה, ונציגי הארגון ישובו אל הפונים בהקדם.
 • הניצולים יופנו לעובד/ת סוציאל/ית לבדיקת התאמה.

עלות השירות

 • השירות ניתן ללא תשלום.
 • מספר הניצולים המשתתפים בתכנית הוא נגזרת ישירה של התקציב הקיים, ועל כן מספרם מוגבל, והקבלה כפופה לאישור והפניה של עו"ס.

תודות