ממשלת גרמניה משלמת רנטה חודשית לניצולי שואה שהוכרו על ידה עד סוף שנת 1969
רנטה זו משולמת בגין נזקי בריאות שהוכרו על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה
החל מחודש אפריל 2018 ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, עשויים להיות זכאים גם למענק רבעוני מהמדינה בסך 2,500 ₪ לרבעון


קצבה בגין נזקים בריאותיים משולמת על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה לניצולי שואה יוצאי גרמניה, או בעלי זיקה לתרבות והשפה הגרמנית, שהגישו את תביעתם עד סוף שנת 1969.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שהוכרו על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה עד סוף שנת 1969.
 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה שקיבלו את הרנטה הבריאותית, וניתן להוכיח קשר סיבתי בין מותו של ניצול השואה לבין הנזק הבריאותי בגינו קיבל את הרנטה. למידע נוסף ראו קצבה לשארים של ניצולים המקבלים רנטה מגרמניה.

תהליך מימוש הזכות

שיעור הקצבה

 • שיעור הרנטה נקבע באופן פרטני לכל ניצול שואה, לפי שקלול קריטריונים שונים שהעיקריים בהם: שיעור הנזק הבריאותי ורמת ההכנסה של ניצול השואה.
 • בחודש מרץ 2013 הקצבאות שקיבלו ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה-BEG הוגדלו ב-5.7%. התשלום שהועבר לניצולים בחודש מרץ 2013 כלל גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוקטובר 2012 - פברואר 2013.
 • החל מהקצבה של חודש אפריל 2015 הוגדלו קצבאות אלה ב-5%, רטרואקטיבית מה-01.08.2014. הרנטה של חודש אפריל 2015 כללה בתוכה גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוגוסט 2014 - אפריל 2015.
 • הקצבה פטורה מתשלום מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • ניצולים המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G) זכאים בנוסף למענק רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל ועשויים להיות זכאים גם - לתשלום חודשי מהרשות.
 • מי שזכאים לקצבה זו והכנסתם החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ לחודש, זכאים גם למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ המשולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. למידע נוסף ראו: מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ.
 • ניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G) ובעבר קיבלו קצבה מישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, רשאים להגיש לרשות לזכויות ניצולי השואה בקשה להכרה במחלות נוספות ובקשה להחמרה במצב רפואי. לאחר קביעת אחוזי הנכות בהתאם להחמרה ולמחלות החדשות שיוכרו, תבדוק הרשות האם יש פער בין גובה הקצבה המשולמת לניצול מגרמניה, לבין גובה הקצבה לה היה זכאי הניצול אילו הקצבה היתה משולמת לו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ואם גובה הקצבה שהייתה משתלמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים גבוהה יותר, הניצול יהיה זכאי לתשלום ההפרש בין התגמולים ,החל ממועד הגשת הבקשה . למידע נוסף ראו : הכרה במחלות נוספות של ניצולי שואה המקבלים רנטה מגרמניה ובעבר קיבלו קצבה מישראל ותשלום ההפרש בין הקצבאות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • ככלל, ההכרה הגרמנית בנזקי בריאות משמעותה זכאות לרנטה בהתאם לאחוזי הנכות, ולזכויות ריפוי לרבות הבראה.
 • חלק מניצולי שואה חתמו על פשרה עם רשויות הפיצויים, במסגרתה ויתרו על זכויות הריפוי או דרישות נוספות בעתיד.
 • קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, אך נחשבת כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה). לעניין ההכרה בקצבה כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה, ראו את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 45543-05-20.
 • קצבה זו אינה סוציאלית, קצבה (רנטה) סוציאלית היא ביטוח לאומי מגרמניה, שמשולם למי שהסדיר את התשלומים הנדרשים מול גרמניה. קבלת קצבה (רנטה) סוציאלית אינה קשורה לרנטת הבריאות מה- BEG ובוודאי אינה שוללת את קבלתה.
 • עיקול הקצבה- אסור לעקל קצבה זו, אלא בתנאים מיוחדים. למידע נוסף ראו קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
 • מומלץ לבדוק זכאות להטבות נוספות מעבר להטבות המתקבלות מרנטה זו.
 • במקרה של פטירה של ניצול שואה אשר קיבל קצבת בריאות מגרמניה, יש לדווח על הפטירה לאותה רשות בגרמניה ששילמה את הרנטה (יש 10 רשויות). לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות ללשכה לענייני פיצויים באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: opc@mof.gov.il או באמצעות טלפון שמספרו: 03-6234100 או באמצעות פקס שמספרו: 03-6234111.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים