הקדמה:

ממשלת גרמניה משלמת רנטה חודשית לניצולי שואה שהוכרו על ידה עד סוף שנת 1969
רנטה זו משולמת בגין נזקי בריאות שהוכרו על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה
החל מחודש אפריל 2018 ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, עשויים להיות זכאים גם למענק רבעוני מהמדינה בסך 2,500 ש"ח לרבעון


קצבה בגין נזקים בריאותיים משולמת על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה לניצולי שואה יוצאי גרמניה, או בעלי זיקה לתרבות והשפה הגרמנית, שהגישו את תביעתם עד סוף שנת 1969.

 • שיעור הרנטה נקבע באופן פרטני לכל ניצול שואה לפי שקלול קריטריונים שונים, שהעיקריים בהם: שיעור הנזק הבריאותי שנגרם לו ורמת הכנסתו.
 • בחודש יוני 2019 נחתם הסכם עקרונות בין הרשות לזכויות ניצולי השואה לבין משרד האוצר הגרמני לפיו יוענקו לניצולי שואה המקבלים רנטה חודשית מממשלת גרמניה (BEG), תוספת לקצבה שתנוע בין כ-100 ל-400 אירו לחודש. למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • מקבלי קצבה זו זכאים להטבות נוספות לפרטים נוספים ראו כאן.
 • החל מאוגוסט 2011 קצבה זו וכן קצבאות נוספות המשולמות מחו"ל עקב הרדיפות (כמו קצבה מהולנד, מבלגיה, מצרפת וכו') לא נחשבות יותר כהכנסה בחישוב זכאותו של קשיש ניצול שואה לגמלת סיעוד.
 • החל מחודש אפריל 2018 ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, זכאים גם למענק רבעוני מהמדינה בסך 2,530 ש"ח לרבעון (10,120 ש"ח בשנה). למידע נוסף ראו מענק רבעוני לניצולי שואה המקבלים רנטה בגין נזקי בריאות מגרמניה (BEG).
 • החל מחודש יולי 2019 ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, זכאים גם לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה. למידע נוסף ראו תשלום חודשי לניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G).

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שהוכרו על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה עד סוף שנת 1969.
 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה שקיבלו את הרנטה הבריאותית, וניתן להוכיח קשר סיבתי בין מותו של ניצול השואה לבין הנזק הבריאותי בגינו קיבל את הרנטה. למידע נוסף ראו קצבה לשארים של ניצולים המקבלים רנטה מגרמניה.

תהליך מימוש הזכות

שיעור הקצבה

 • שיעור הרנטה נקבע באופן פרטני לכל ניצול שואה, לפי שקלול קריטריונים שונים שהעיקריים בהם: שיעור הנזק הבריאותי ורמת ההכנסה של ניצול השואה.
 • בחודש מרץ 2013 הקצבאות שקיבלו ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה-BEG הוגדלו ב-5.7%. התשלום שהועבר לניצולים בחודש מרץ 2013 כלל גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוקטובר 2012 - פברואר 2013.
 • החל מהקצבה של חודש אפריל 2015 הוגדלו קצבאות אלה ב-5%, רטרואקטיבית מה-01.08.2014. הרנטה של חודש אפריל 2015 כללה בתוכה גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוגוסט 2014 - אפריל 2015.

חשוב לדעת

 • מי שזכאים לקצבה זו והכנסתם החודשית אינה עולה על 9,444.09 ש"ח לחודש, זכאים גם למענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח המשולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. למידע נוסף ראו: מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ.
 • ככלל, ההכרה הגרמנית בנזקי בריאות משמעותה זכאות לרנטה בהתאם לאחוזי הנכות, ולזכויות ריפוי לרבות הבראה.
 • חלק מניצולי שואה חתמו על פשרה עם רשויות הפיצויים, במסגרתה ויתרו על זכויות הריפוי או דרישות נוספות בעתיד.
 • קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, אך נחשבת כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה).
 • קצבה זו אינה סוציאלית, קצבה (רנטה) סוציאלית היא ביטוח לאומי מגרמניה, שמשולם למי שהסדיר את התשלומים הנדרשים מול גרמניה. קבלת קצבה (רנטה) סוציאלית אינה קשורה לרנטת הבריאות מה- BEG ובוודאי אינה שוללת את קבלתה.
 • עיקול הקצבה- אסור לעקל קצבה זו, אלא בתנאים מיוחדים. למידע נוסף ראו קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
 • מומלץ לבדוק זכאות להטבות נוספות מעבר להטבות המתקבלות מרנטה זו.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים