אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

תניית שימור בעלות היא תנאי בחוזה בין ספק ללקוח, הקובע כי הבעלות בסחורה תעבור אל הלקוח רק לאחר קבלת תשלום מלא אצל הספק
אם הלקוח נהיה לחייב בפשיטת רגל, הספק אשר שמר על בעלותו בסחורה יכול לקבלה בחזרה, במקום להיות נושה בלתי מובטח
על מנת שתניית שימור הבעלות תהיה בעלת תוקף היא צריכה לשקף מצב אמיתי של שימור בעלות על הסחורה


תניית שימור בעלות היא תנאי בחוזה בין ספק ללקוח, הקובע כי הבעלות בסחורה שסיפק הספק ללקוח תעבור אל הלקוח רק לאחר שהספק יקבל את מלוא התשלום תמורת הסחורה.

 • ספק אשר שמר על בעלותו בסחורה יכול לקחת אותה בחזרה אם הלקוח נכנס להליך פשיטת רגל, במקום להיות נושה רגיל בפשיטת רגל.
 • על מנת שתניית שימור הבעלות תהיה בעלת תוקף היא צריכה לשקף עסקה מסחרית אמיתית.
 • בנסיבות מסוימות, אם החייב מכר את הסחורה אבל לא העביר את התשלום לספק, יכול הספק לבקש מבית המשפט לעקוב אחר התשלום שהתקבל בעד הסחורה ולקבלו (בקדימות לנושים).

מי זכאי?

 • ספק אשר לקוח שלו החל בהליך פשיטת רגל וקיימת ביניהם תניית שימור בעלות.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכות משתנה ממקרה למקרה.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

התנאים להכרה בתניית שימור בעלות

 • על מנת שתניית שימור הבעלות תהיה תקפה היא צריכה לשקף עסקה מסחרית אמיתית:
  • יש להוכיח שקיימת תנייה שהצדדים הסכימו עליה.
  • אם התנייה עוגנה בהסכם בכתב, ולא רק בעל פה או בכיתוב על גבי החשבוניות, יגדל הסיכוי שהבעלות של הספק בסחורה תוכר.
  • הרישום בפנקסי העסק של הספק והחייב יכול להוכיח את אמיתות התנייה: אם הסחורה לא נרשמה אצל החייב כחלק בלתי נפרד מהמלאי העסקי ללא הגבלה, ולא נגרעה מרישומי הספק כסחורה שנמכרה, יגדל הסיכוי להכרה בתנייה.
  • מנגנון פיקוח של הספק על הסחורה יחזק את הטענה כי הבעלות בסחורה נשמרה.
  • אם קיימת הפרדה פיזית ברור ממלאי אחר אצל החייב, יש בכך תמיכה לאמיתות תניית שימור הבעלות.

משמעות ההכרה בתניית שימור בעלות

 • הספק יוכל לדרוש לקבל את הסחורה בחזרה במלואה (במקום להגיש תביעת חוב ולהסתפק בדיבידנד כנושה רגיל).
 • בנסיבות מסוימות, אם החייב מכר את הסחורה אבל לא העביר את התשלום לספק, יכול הספק לבקש מבית המשפט לעקוב אחר התשלום שהתקבל בעד הסחורה ולקבלו (בקדימות לנושים).

חשוב לדעת

 • תניית שימור בעלות אינה "מילת קסם" אשר אמירתה מספקת כדי לשמר את הבעלות בסחורה.
 • על התנייה לשקף מצב עובדתי אמיתי על מנת שהיא תהיה בעלת תוקף והסחורה לא תיחשב כנכס של החייב שניתן למכור לטובת כלל הנושים.