מסגרת התעסוקה המעברית מאפשרת לזכאי סל שיקום מעבר הדרגתי מתעסוקה מוגנת לשוק החופשי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תעסוקה מעברית היא מסגרת לתרגול והתנסות עבור מתמודדים העוברים מתעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח.

  • המתמודדים מועסקים (לרוב כקבוצה) במקום עבודה המאפשר להם להתנסות בהיבטים השונים של עולם העבודה (הגעה בזמן לעבודה, תפוקה, תקשורת בין אישית וכו'), זאת באופן הדרגתי ותוך ליווי צמוד של מדריך שיקומי.
  • התגמול הכספי נע בין "דמי שיקום" (המשולמים על עבודה במפעל מוגן) לשכר מינימום.
  • תקופת התעסוקה המעברית נמשכת כשנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מי שמתאים לעבודה בשוק החופשי, אך זקוק לליווי מוגבר לרכישת מיומנויות מתאימות יכול לפנות אל ועדת השיקום האזורית כדי לקבל אישור לשירות של תעסוקה מעברית (לפי תעריף מפעל מוגן).
  • לאחר קבלת האישור ניתן לפנות באופן עצמאי לספקים המפעילים שירות זה בקהילה (אין צורך לעבור שלבים לפני הקבלה לתעסוקה מעברית).
  • ניתן למצוא את רשימת מסגרות התעסוקה המעברית ברחבי הארץ באתר משרד הבריאות (בחלקו השמאלי של הדף).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

אין צורך לעבור שלבים לפני קבלה לתעסוקה מעברית. השירות מותאם לאדם בהתאם ליכולותיו ולצרכיו ואדם ה