הקדמה:

מפעל מוגן הוא מסגרת של תעסוקה שיקומית הנכללת בין שירותי סל שיקום למתמודדי נפש
כל משתקם רשאי לבחור את נותן השירות המתאים לו
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


מפעל מוגן הוא מסגרת תעסוקתית תומכת למשתקמים המעוניינים להשתלב בעתיד בשוק העבודה, אך זקוקים להעמקת המיומנויות הנדרשות לעבודה. במקרים רבים הוא משמש מקום תעסוקה קבוע למשך שנים.

 • ישנם סוגים שונים של מפעלים מוגנים, כשברוב המקרים מדובר במסגרת תעסוקתית תעשייתית, ברמת עבודה בינונית. בהתאם לכך נקבעת רמת השכר ועומדת על כמה מאות שקלים בחודש.
 • בכל מפעל מוגן מועסקים 30-100 משתקמים אשר מקבלים "דמי שיקום" לפי התפוקות שלהם בפועל. העבודה במפעל מאפשרת מדרג וקידום פנימי.
 • צוות המפעל המוגן מורכב מעובדת סוציאלית ומדריכי שיקום שתפקידם לסייע למשתקמים ברכישת המיומנויות הנדרשות לקראת התקדמות בסולם התעסוקתי.
 • ברוב המפעלים המוגנים עובדים כ- 8 שעות בכל יום.
 • מפעל מוגן אינו נחשב כמקום עבודה על פי חוק ועל כן למועסקים בו לא מוקנות זכויות עובדים כימי חופשה, משכורת, ימי מחלה, פנסיה וכיו"ב.
 • משרד הבריאות מממן את המפעלים המוגנים והגורמים המבצעים הם חברות או עמותות.
 • ניתן למצוא את רשימת מסגרות השיקום ברחבי הארץ באתר משרד הבריאות (בחלקו השמאלי של הדף).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לועדת השיקום האזורית בבקשה להשתלב במפעל מוגן.
 • כל מקבל שירות זכאי לבחור את המסגרת בה הוא רוצה להשתלב אשר תתאים לו ביותר.
 • היות וקיימים הבדלים משמעותיים בין המפעלים השונים מבחינת אופי העבודה, התגמול הכספי עבורה וצוות השיקום המלווה, מומלץ לשוחח עם מפעילי השירות על מנת להתרשם טרם ההצטרפות.
 • במקרה שאדם אינו מרוצה מהשירות הוא רשאי להחליפו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים