מפעל מוגן הוא מסגרת של תעסוקה שיקומית הנכללת בין שירותי סל שיקום למתמודדי נפש
כל משתקם רשאי לבחור את נותן השירות המתאים לו

תקציר

מפעל מוגן הוא מסגרת תעסוקתית תומכת למשתקמים המעוניינים להשתלב בעתיד בשוק העבודה, אך זקוקים להעמקת המיומנויות הנדרשות לעבודה. במקרים רבים הוא משמש מקום תעסוקה קבוע למשך שנים.

 • ישנם סוגים שונים של מפעלים מוגנים. ברוב המקרים מדובר במסגרת תעסוקתית תעשייתית, ברמת עבודה בינונית, שמועסקים בה 30-100 משתקמים.
 • העבודה במפעל מאפשרת מדרג וקידום פנימי.
 • צוות המפעל המוגן מורכב מעובדת סוציאלית ומדריכי שיקום שתפקידם לסייע למשתקמים ברכישת המיומנויות הנדרשות לקראת התקדמות בסולם התעסוקתי.
 • זכויות וחובות המשתקמים המועסקים במפעל נקבעות בחוזה התקשרות.
 • תשלום שכר:
  • לפחות 90% מההכנסות של עבודת המשתקמים ישמשו לתשלום שכרם (לאחר ניכוי הוצאות על קניית חמרי גלם בלבד).
  • התשלום ("דמי שיקום") מחושב בהתאם לתפוקות המשתקם מבחינה כמותית ואיכותית (בד"כ סכום של מספר מאות שקלים בחודש).
 • היקף שעות העבודה היומיות במפעלים המוגנים הוא לרוב בין 4 ל-7 שעות.
 • משרד הבריאות מממן את המפעלים המוגנים והגורמים המבצעים הם חברות או עמותות.
 • ניתן למצוא את רשימת מסגרות השיקום ברחבי הארץ באתר משרד הבריאות (בחלקו השמאלי של הדף).
שימו לב
 • על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, בין מפעל מוגן למשתקמים המועסקים במסגרתו עשויים להתקיים יחסי עובד-מעסיק.
 • במקרה שמדובר ביחסי עבודה, זכאי והמשתקם לכל הזכויות הקבועות בחוקי העבודה (כגון: חופשה, מחלה, הפרשות לפנסיה ועוד), אך הוא אינו זכאי לשכר מינימום ולדמי הבראה.
 • רק אם עולה מהתשתית הראייתית כי תרומת המשתקם למפעל נמוכה מאד, באופן שרכיב "העבודה" הוא טפל וזניח לעומת רכיב השיקום, אז לא מדובר ביחסי עבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לועדת השיקום האזורית בבקשה להשתלב במפעל מוגן.
 • כל מקבל שירות זכאי לבחור את המסגרת בה הוא רוצה להשתלב אשר תתאים לו ביותר.
 • היות וקיימים הבדלים משמעותיים בין המפעלים השונים מבחינת אופי העבודה, התגמול הכספי עבורה וצוות השיקום המלווה, מומלץ לשוחח עם מפעילי השירות כדי להתרשם טרם ההצטרפות.
 • במקרה שאדם אינו מרוצה מהשירות הוא רשאי להחליפו.

חתימה על חוזה התקשרות

 • לפני תחילת ההתקשרות ביניהם, מנהל המפעל המוגן והמשתקם יחתמו על חוזה שמסדיר את החובות והזכויות של שני הצדדים.
 • החוזה אינו מיועד למטרות משפטיות אלא לצורך הקניית תחושת אחריות ומחויבות.
 • סעיפי החוזה ייקבעו על-ידי מנהל וצוות המפעל בהתאם לדרישות המקום, ויפורטו בהם:
  • הימים ושעות העבודה.
  • מינימום שעות העבודה לשבוע.
  • סדר היום במפעל, כולל הפסקות.
  • זכויות חופשה, בתשלום ושלא בתשלום.
  • כללים להודעה על מחלה וכל היעדרות אחרת.
  • אופן חישוב התשלום.
  • נסיבות עזיבה או הוצאה של משתקם מהמפעל (כתוצאה מרצון אחד הצדדים או בניגוד לו, כתוצאה מסגירת המפעל, או עקב הידרדרות במצב בריאותו של המשתקם).
 • מנהל המפעל רשאי להוציא דף כללים והוראות לגבי חובות וזכויות המשתקמים, בהתאם לדרישות המקום, ובאישור הממונה על שירותי השיקום בקהילה במשרד הבריאות (או מי שהוסמך על ידו). דף זה יצורף לחוזה הנחתם בתחילת ההתקשרות.
 • אם יהיה צורך, על-פי החלטת מנהל המפעל או נציגו, בזמן חתימה על החוזה יהיה נוכח אדם קרוב נוסף, בן משפחה, אפוטרופוס או מטפל אישי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים