הורה לתלמיד, או כל אדם אחר, רשאי לתרום למוסד חינוכי כסף וכל דבר שווה ערך לכסף
אסור למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא תרמו ואסור לפגוע בתלמיד בדרך כלשהי אם הוריו לא תרמו
מנהל מוסד חינוך אינו יכול לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי

הורי תלמידים, וכן מי שאינם הורים לתלמידים, יכולים לתרום כסף וכל דבר שווה ערך לכסף למוסד חינוכי.

תרומות הורים

  • הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כסף וכל דבר שווה כסף.
  • מנהל מוסד חינוך אינו רשאי לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.
  • ועד ההורים רשאי לפנות מיזמתו להורים בבקשת תרומה למימון פעולות מיוחדות. התרומה תשמש למימון רכישות המיועדות לשיפור בית הספר שאינן ממומנות על-ידי גורם אחר ואינן מחובת המדינה או רשות החינוך המקומית לספקן, ובנוסף לסיוע לתלמידים נזקקים במוסד החינוכי.
  • ניהול כספי התרומה יהיה במסגרת קופה נפרדת בבית הספר שתנוהל על-ידי מנהל בית-הספר.
  • אסור לבקש כתרומה שירותים הנכללים בתשלומי חובה, תשלומי רשות או תשלומים שהם אסורים לגבייה.

תרומות אחרות

  • מנהל מוסד חינוכי רשאי לקבל תרומה מכל אדם שאינו הורה של תלמיד במוסד החינוך.
  • על מנהל המוסד להודיע לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז על התרומה, ולקבל מראש את אישור רשות החינוך המקומית ומנהל המחוז.
  • כאשר התרומה היא מגוף מסחרי צריך לקבל בנוסף גם את אישורה של הוועדה לפרסומת מסחרית במוסדות החינוך.

חשוב לדעת

  • אסור למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא תרמו ואסור לפגוע בתלמיד בדרך כלשהי אם הוריו לא תרמו.
  • לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים, יש לפנות תחילה אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים