משרד החינוך מפרסם מדי שנה רשימה של שירותים אשר מותר לגבות בעבורם תשלום. הגבייה בניגוד להוראות משרד החינוך היא אסורה
אסור לבקש או לגבות מהורים כסף עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים, אלא אם הדבר נועד לצורך מימון שי סמלי
לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך

בכל שנה מפרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של תשלומי החובה ותשלומי הרשות, ואת המחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה. גביית כספים בניגוד להנחיות משרד החינוך היא גבייה אסורה.

שירותים אסורים בגבייה

 • אסור לגבות מהורים כספים עבור השירותים הבאים:
 1. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים.
 2. אגרת שכפול.
 3. הוצאות מינהלה, אחזקה, ציוד, התקנת ציוד ותשתיות, תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד, מכונות צילום, דואר, טלפון, צורכי משרד, ביקורת חשבונות וכד', חשמל, מים, חומרי ניקוי וסניטציה, בדק בית, סיוד, צביעה, תיקוני נגרות ושמשות וכד', תיקוני ריהוט וציוד, הוצאות ביטוח ציוד נגד גנבות (כולל השתתפות עצמית), נסיעות, אש"ל, הובלות, ביטוח ואחזקה וכד'.
 4. שכר עובדי מינהלה ושירותים ושכר עובדי הוראה, חוץ משכר הניתן במסגרת תוכנית לימודים נוספת.
 5. שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים.
 6. שימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון.
 7. תשלומים כוללים לקופת כיתה נפרדת למעט תשלום מוגבל לנושאים מיוחדים, כיתתיים, חד-פעמיים שפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" (אין לנהל קופת כיתה).
 8. הפעלת תוכנית השלמה בבית-הספר (ובכלל זה שיעורי השלמה לעולים חדשים)
 9. שירותי היגיינה: חינוך להרגלי בריאות ועזרה ראשונה במוסד החינוך.
 10. טיפול מונע - עבודת עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה במוסד החינוך ולעידוד הביקור בבית הספר.
 11. ייעוץ מקצועי הניתן בין כותלי בית הספר.
 12. עמלה עבור גביית תשלומים כלשהם.
 13. תשלום עבור הנפקת תעודת בגרות.
 14. אגרת שמירה.
 15. מבחנים פנימיים.
 • אסור לבקש או לגבות מהורים כל סכום כסף שהוא עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים, אלא אם הדבר נועד לצורך מימון שי סמלי (פרחים, תרומת עצים של הקק"ל או שי מעבודות תלמידים). הדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים