אדם יכול לתרום אונת ריאה בעודו בחיים
כדי לתרום אונת ריאה יש לעבור בדיקות רפואיות והערכה פסיכולוגית וסוציאלית
אסור למושתל לתת תמורה לתורם, ואסור לתורם לקבל תמורה כלשהי בעבור תרומת האיבר
בכל השתלה יש צורך בתרומה של שתי אונות לפחות (כל אחת מתורם אחר)


אדם יכול לתרום אונת ריאה בעודו בחיים.

 • בהליך תרומת אונת ריאה, נלקחת אונת ריאה בריאה מאדם חי ומושתלת בחזהו של אדם אחר.
 • בכל השתלה יש צורך בתרומה של שתי אונות לפחות, כלומר יש צורך בשני תורמים חיים שונים לשם ביצוע ההשתלה.
 • השתלת ריאה מן החי מיועדת רק לחולים קריטיים, שהסיכוי למצוא עבורם תרומה מן המת קטן (חולים עם מחלת ריאות סופנית שהצפי לשרידותם הוא נמוך).
 • מקובל בעולם לקחת תרומת אונת ריאה מקרובים מדרגה ראשונה.
 • תרומת אונת ריאה (בדומה לתרומת כל איבר אחר מן החי) טעונה אישור של וועדת הערכה ואישור סופי של מנכ"ל משרד הבריאות.
 • ערך זה מפרט את הדרישות הפרטניות לצורך תרומת אונת ריאה. למידע כללי על תהליך תרומת איברים ראו תרומת איבר לקרוב משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי יכול לתרום

 • אדם יכול לתרום אונת ריאה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא אדם בריא, ואינו סובל ממחלת ריאה או מחלה פעילה אחרת;
  2. גילו מעל 18 שנים;
  3. הוא אינו מעשן 6 חודשים לפני ההשתלה;
  4. בעל תפקוד ריאתי תקין;
  5. הוא עבר את כל הבדיקות הרפואיות, הערכות פסיכולוגיות וסוציאליות.
  6. הוא קרוב משפחה של הנתרם.
  7. אונת הריאה מתאימה לחולה המסוים לו הוא תורם (ההתאמה הנדרשת היא בסוג דם ובגודל הריאה).

חשוב: תרומת אונת ריאה מתורם חי מתבצעת רק כאשר התורם והנתרם הם בני משפחה, וזאת בשל הסיכון לתורם בהליך.

מי יכול להיות מועמד להשתלת אונת ריאה מן החי

 • אדם יכול להיות מועמד להשתלה של אונת ריאה מן החי אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. תוחלת החיים שלו ללא השתלה עומדת על פחות מ-6 חודשים.
  2. נמצא ברשימה להשתלת ריאה מן המת.
  3. הוא מתאים בסוג הדם ובגודל הריאה לתורם (אין צורך בהתאמת רקמות).

שלבי ההליך

הגשת בקשה

בדיקות שעל התורם לעבור כדי לבדוק האם הוא יכול לתרום אונת ריאה

 • אדם המעוניין לתרום אונת ריאה צריך לעבור בחינה רפואית מקיפה, כדי לוודא שתרומת אונת הריאה לא מסכנת את בריאותו ושהריאות שלו תקינות.
 • בין השאר עובר התורם בדיקת תפקודי ריאות, תפקודי כבד, בדיקות דם, בדיקת דימות של בית החזה.
 • בנוסף על התורם לעבור הערכה פסיכיאטרית או פסיכולוגית (המבוצעת על-ידי פסיכיאטר או פסיכולוג) והערכה סוציאלית (המבוצעת על-ידי עובד סוציאלי).

איסור קבלת תמורה או מתן תמורה עבור תרומת איבר

 • אסור לתורם ולכל אדם אחר לקבל או לתת תמורה עבור תרומת איברים (בין אם תרומת האיברים נעשית בחייו של התורם ובין אם היא נעשית לאחר מותו).
 • למרות זאת, מותר לתת ולקבל את התמורות הבאות, שלא ייחשבו לתמורות אסורות:

חשוב לדעת

 • בכל השתלה יש צורך בתרומה של שתי אונות לפחות, כלומר יש צורך בשני תורמים חיים שונים לשם ביצוע ההשתלה.
 • הניתוח מתבצע ב-3 חדרי ניתוח סמוכים.
 • במהלך הניתוח מבוצעת כריתת אונה ימנית תחתונה מהתורם הגדול יותר, ואונה שמאלית תחתונה מהתורם הקטן יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.