הקדמה:

המרכז הלאומי להשתלות מממן את הוצאות הקבורה של תורם איבריםסעיף 30 לחוק השתלת איברים קובע כי המרכז הלאומי להשתלות יישא בהוצאות הקבורה בישראל או מחוץ לישראל של אדם שתרם איבריו לשם השתלה בגופו של נתרם. וכן בהוצאות הסעה והטסה של גופתו, בתנאי שאין גוף אחר שאמור לשאת בהוצאות אלו.

מי זכאי?

  • אדם שאיבריו ניטלו לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, לשם השתלה בגופו של נתרם.

תהליך מימוש הזכות

  • לאחר שנסגר נושא תרומת האיברים מול מתאמת ההשתלות, המתאמת מסייעת בסידורי הקבורה (הוצאת רישיון קבורה בבית חולים, הסעת הגופה לבית הקברות, הטסת הגופה לחו"ל וכו').
  • המימון נעשה ישירות מול הקבלן/חברה שמטיסים או מסיעים את גופת התורם (המשפחה לא מקבלת כסף ישירות).

הסעת גופת התורם לקבורה

  • העברת הנפטר ממקום פטירתו לבית העלמין תעשה באמצעות ובמימון המרכז הלאומי להשתלות ובלבד שהנפטר לא נטמן בבית העלמין שבמחוז של חברא קדישא (שאז ההעברה נעשית על-ידי חברא קדישא).

מצבה

  • המרכז הלאומי להשתלות יממן הקמת מצבה (באמצעות תשלום ישיר לקבלן המצבות), בסטנדרט הנהוג על-ידי ביטוח לאומי למצבים אלו, כאשר התורם הוא ערירי, או שילדיו קטינים, או שהוריו הם בדרגת נכות מוכרת של ביטוח לאומי,

הטסת הגופה לקבורה בחו"ל

  • המרכז הלאומי להשתלות מממן את הטסת גופותיהם של תורמים שבני משפחתם רוצים שייקברו בחו"ל לשדה התעופה הקרוב ביותר למקום הקבורה בחו"ל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.