הקדמה:

המרכז הלאומי להשתלות מממן את הוצאות הקבורה של תורם איברים


המרכז הלאומי להשתלות יישא בהוצאות הקבורה בישראל או מחוץ לישראל של אדם שתרם את איבריו (תורם) לשם השתלה בגופו של אדם אחר (נתרם).

  • בנוסף, המרכז יישא בהוצאות הסעה והטסה של גופת התורם, בתנאי שאין גוף אחר שנושא בהוצאות אלו על-פי דין או הסכם.

מי זכאי?

  • אדם שאיבריו ניטלו לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, לשם השתלה בגופו של נתרם.

תהליך מימוש הזכות

  • לאחר שנסגר נושא תרומת האיברים מול מתאמ/ת ההשתלות, המתאמ/ת מסייע/ת בסידורי הקבורה (הוצאת רישיון קבורה בבית חולים, הסעת הגופה לבית הקברות, הטסת הגופה לחו"ל וכו').
  • המימון ייעשה ישירות מול הקבלן/החברה שמטיסים או מסיעים את גופת התורם (המשפחה לא מקבלת תשלום ישירות).

הסעת גופת התורם לקבורה

  • העברת הנפטר ממקום פטירתו לבית העלמין תעשה באמצעות המרכז הלאומי להשתלות ובמימונו, בתנאי שהנפטר לא נטמן בבית עלמין שבמחוז של חברא קדישא (במקרה זה ההעברה נעשית על-ידי חברא קדישא).

מצבה

  • המרכז הלאומי להשתלות יממן הקמת מצבה (באמצעות תשלום ישיר לקבלן המצבות), בסטנדרט הנהוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי למצבים אלו, אם התורם היה ערירי, או הורה עצמאי (הורה יחיד) שילדיו קטינים, או שהוריו הם בדרגת נכות המוכרת על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

הטסת הגופה לקבורה בחו"ל

  • אם בני המשפחה של התורם מעוניינים שייקבר בחו"ל, המרכז הלאומי להשתלות יממן את הטסת הגופה לשדה התעופה הקרוב ביותר למקום הקבורה בחו"ל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.